Så ska vården se ut i framtiden

Sjukvården ska anpassas efter att fler lever med kroniska sjukdomar. "I dag har vi framför allt långvariga tillstånd att hantera", säger Anna Nergårdh, regeringens utredare.

15 november 2018 05:30

Anna Nergårdh leder utredningen "God och nära vård", som bland annat går ut på att primärvården ska stärkas för att kunna ta över delar av den vård som i dag utförs på sjukhusen.

Nergårdh, som besökte Luleå på onsdagen, ser det som en anpassning till de behov som finns hos patienterna i dag. Hon anser att det befintliga systemet är byggt för att akuta insatser ska fungera så bra som möjligt, men att framtidens vård måste kunna hantera de kroniska sjukdomar som blir vanligare i takt med att medellivslängden ökar.

– Den moderna hälso- och sjukvården måste ta höjd för både medborgarnas behov och förväntningar, säger Anna Nergårdh.

Hur ser du på att öka primärvårdens ansvar när bemanningssvårigheterna är så stora?

– En omställning som måste ske i många steg. Inte heller så att det här utgår från hur dagens primärvård ser ut och att vi ska ge den ytterligare uppdrag. Men självklart måste primärvården resurssättas ekonomiskt och kompetensförsörjas på ett sätt som motsvarar de behov vi beskriver.

Vad är viktigast för att säkra bemanningen?

– Vi pratar ofta om att det är brist på läkare och sjuksköterskor i primärvården, men vi ser att många vill arbeta där. Det är upp till alla aktörer att på olika sätt bidra till att skapa hållbara arbetsmiljöer.

Som en konsekvens av att mer vård kan tillhandahållas utanför sjukhusen kommer verksamheten där att minska på sikt.

– Sedan finns förstås insatser, som operationer och avancerade tekniska insatser, där man kan behöva samla resurser och det kan behöva vara på ett sjukhus. Men det som i dag behöver göras på ett sjukhus kanske om bara några år kan göras hemma hos människor.

Kommer det finnas lika många sjukhus i framtiden?

– Går inte att svara enkelt på. Jag tror vi behöver prata mindre om vad husen heter och mer om den personcentrerade vården och att ta tillvara medarbetarnas vilja och förmåga att vara med och utveckla sjukvården.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!