Så mycket extra tjänar politikerna - se hela listan

En gruppledare jobbar 20 procent åt en annan arbetsgivare och en annan har studerat heltid vid sidan av sitt uppdrag. Kommunalrådet Niklas Nordström (S) är dock den yrkespolitiker som drar in mest i extrainkomst.

6 augusti 2017 18:41

Det visar den granskning av inkomståret 2015 som Norrbottens Media gjort av de politiker som uppbär heltidsarvode inom Luleå kommun.

Niklas Nordström drog in drygt 200 000 kronor utöver sitt ordinarie arvode på 695 400. Inkomster som kommer från ordförandeskapet i Svenskt flyg och IT Norrbotten samt styrelseuppdrag inom SKL (Sveriges kommuner och landsting), enligt Nordström.

– När jag tar på mig uppdrag är jag alltid mån om att det inte får vara någon intressekonflikt och att det ska berika min huvuduppdragsgivare, samt att det ska ge mig själv fler kontaktytor. Båda ordförandeskapen anser jag vara viktiga uppdrag för norra Sverige, säger han.

Sedan 2016 är han även ordförande i Business Sweden. Det uppdraget syns dock inte i den här statistiken.

– Det är klart att det hjälper till att någon från norra Sverige finns med på höga positioner. Vi är så små och så få här uppe så det vore tjänstefel att tacka nej.

Den som tjänat näst mest utöver sitt arvode är Vänsterpartiets gruppledare Nina Berggård med drygt 78 000 kronor. Av dessa kommer 55 000 från Försäkringskassan.

– Jag jobbar 20 procent på mitt civila jobb. Jag var ledig i fyra år men från det att Niklas Nordström kom in och började tala om hur bra arvoden vi hade så fort man inte var överens i en fråga så har det inte känts säkert. Det känns tryggt att behålla kontakten med jobbet och arbetskamraterna. Det är en slags "back up" som jag vill ha.

Några fasta arbetstider har hon inte på Försäkringskassan.

– Jag får komma och gå som jag vill. Är det mycket politik en tid kan jag jobba igen det sedan.

Berggård tycker inte det är några problem att klara uppdraget som gruppledare i Vänstern samtidigt.

– Nej, nej. Jag gör skäl för arvodet. Men man får jobba hårt.

Trea på listan är Moderaternas gruppledare Anders Josefsson med drygt 64 000 kronor.

– Det är till större delen arvoden från andra politiska uppdrag. Jag sitter ju i regionfullmäktige och har uppdrag i beredningar. Sedan hade jag även uppdrag i Kommunförbundet.

Josefsson anser inte att uppdraget i regionen inkränktar på gruppledarskapet i kommunen.

– Absolut inte.

Kristdemokraternas gruppledare Anette Asplund har tagit civilingenjörsexamen vid universitetet parallellt med sitt gruppledarskap 2011–2017, och alltså inte behövt ta något studielån.

– Men jag har inte varit på alla föreläsningar och jag har även missat tentor. Jag har fått göra om tentor på sommaren. Det har varit kämpigt på så sätt, säger hon.

Asplund anser att hon trots studierna kunnat lägga heltid på politiken.

– Jag har pluggat på kvällar och nätter. Det är familjen som fått lida mest. På dagtid är det ofta möten och träffar med medlemmar och företag. Jämfört med andra partier har vi haft många motioner och debattinlägg.

Asplund uppger att hon haft användning av sina nyvunna kunskaper inom politiken.

– I politiken är det ju exempelvis mycket detaljplaner. Det har helt klart gynnat mitt politiska uppdrag.

Vad hon ska göra med sin civilingenjörsexamen har hon inte bestämt.

– Jag vet inte. Jag kanske inte kommer jobba politiskt hela mitt liv. Jag vill se resultat och det är mycket som känns segt med politiken.

Luleå kommun har under våren startat en utredning av de politiska arvodena.

Luleåpolitikernas extrainkomst 2015

Niklas Nordström (kommunalråd, S) 206 900 kr (902 300, 695 400)

Nina Berggård (gruppledare, V) 78 420 kr (510 300, 431 880)

Anders Josefsson (gruppledare, M) 64 220 kr (679 100, 614 880)

Yvonne Stålnacke (kommunalråd, S) 54 300 kr (822 900, 768 600)

Carina Sammeli (nämndsordförande, S) 54 100 kr (676 300, 622 200)

Jan Nyberg (gruppledare, MP) 40 720 kr (472 600, 431 880)

Thomas Olofsson (gruppledare, L) 35 740 kr (423 700, 387 960)

Carola Lidén (gruppledare, C) 32 260 kr (376 300, 344 040)

Erland Nilsson (gruppledare, LP) 24 980 kr (325 100, 300 120)

Jonas Brännberg (gruppledare, RPS) 18 960 kr (363 000, 344 040)

Anette Asplund (gruppledare, KD) 13 560 kr (357 600, 344 040).

Lenita Ericson (nämndsordförande, S) 7 100 kr (629 300, 622 200)

Margareta Bladfors Eriksson (nämndsordförande, S) 6 500 kr (665 300 kr, 658 800)

Göran Öhman (nämndsordförande) 3000 kr (625 200 kr, 622 200)

Carita Elfving (gruppledare SD) utgår - ej gruppledare 2015.

Listan visar de heltidsarvoderade politiker i Luleå kommun som 2015 hade högst inkomst vid sidan av sitt arvode. Siffran anger alltså intjänat belopp utöver arvodet. Siffrorna inom parentes är först den totala inkomsten och sedan årsarvodet.

Dessa arvoden gällde 2015. Arvodena har justerats uppåt sedan dess. I extrainkomsten kan arvoden från särskilda politiska uppdrag vara inräknade.

Källa: Luleå kommun och Skatteverket.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa