Så här undviker du typiska kvinnofällor

Trots att det är 2018 lever vi i ett ojämställt samhälle, inte minst när det gäller ekonomi. Men skillnaderna går att jämna ut med lite smart tänk.

8 mars 2018 06:00

Livsinkomsten mellan kvinnor och män skiljer sig, enligt Medlingsinstitutet år 2016 cirka 3,6 miljoner kronor. Och det var inte kvinnorna som drog vinstlotten.

Enligt Lena Abrahamsson, genusforskare vid Luleå tekniska universitet, finns flera orsaker. Den vanligaste är att kvinnor har låga löner.

– Stora grupper av kvinnor jobbar i yrken som har en lägre lönenivå. Det är inte så att det är en stor löneskillnad mellan kvinnor och män i de yrkena, utan det är yrkena som är kvinnodominerade.

Därtill är det vanligt att kvinnor jobbar deltid och är hemma längre med barn, de tar också hand om sina äldre föräldrar i större utsträckning vilket bidrar till att de går miste om kontinuerlig löneutveckling.

– Men många gånger så finns det inte någon karriärutveckling inom yrken med låga löner. Män har också låga löner men där kan det finns en viss möjlighet till andra inkomster också.

Den som stannar hemma med barn i ett halvår eller ett år löper ingen större risk att halka efter i löneutvecklingen enligt Lena Abrahamsson. Däremot blir det kännbart när det börjar bli flera år.

– Man förlorar år i yrkeslivet där det finns möjlighet att få andra arbetsuppgifter som innebär att man kliver upp små steg i yrkesutvecklingen. Rent krasst så förlorar kvinnor pengar och kommer nästan aldrig i fatt när det är ett yrke där man gnetar på.

Argument som att det är bättre för familjens ekonomi att kvinnan är hemma då hon tjänar sämre håller inte riktigt enligt Lena Abrahamsson.

– Man förlorar mer om det är en person som är hemma längre än om två personer är hemma lite lagom för då är det ingen som förlorar i sin personliga yrkeskarriär. Den sammanlagda förlusten blir lägre.

Varför är det viktigt att bry sig om inkomstskillnader?

– Det handlar inte bara om att ha pengar att röra sig med, kapital betyder någonting, det ger makt och handlingsutrymme i livet. Det är inte heller säkert att man håller ihop livet ut.

Ulla Jansson, premiumrådgivare på Swedbank i Luleå hjälper dagligen kvinnor att planera sin ekonomi. Hon lyfter fram det privata sparandet för oförutsedda händelser som något bra att tänka på. Även om inkomsten inte är så stor.

– Det är bättre att spara lite än ingenting alls. Man ska inte vänta med att sätta undan pengar om det blir något över utan se till att det per automatik dras en viss summa varje månad när lönen kommer. På 20 till 30 år kan det bli en del, säger Ulla Jansson.

Tips för att jämna ut skillnader:

För över premiepensionsrätten som en kompensation till den som jobbar deltid eller är hemma längre med barn. Gäller de som är gifta/partnerskap.

Spara extra åt den part som tjänar minst.Viktigt att skriva ett avtal som gör att pengarna verkligen går till den part som avses vid eventuell separation.

Föräldraledighet och deltidsarbete under småbarnsåren kan påverka pensionen. Störst påverkan kan det få om man ensam tar hela föräldraledigheten och sedan arbetar deltid under många år.

Se över återbetalningsskyddet på tjänstepensionen. Återbetalningsskyddet minskar pensionen då det inte går att ta del av så kallade arvvinster. Om partnern har en hög inkomst är behovet av återbetalningsskyddet litet.

Källa: Pensionsmyndigheten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ingela Rasimus