Revisorkritik mot kommunala bolag

Luleå kommuns revisorer är inte nöjda med hur det förebyggande arbetet mot korruption, jäv och mutor sköts i de kommunala bolagen.

11 februari 2019 19:42

Det framgår av en nyligen färdigställd rapport.

Kritiken handlar bland annat om otillräckliga utbildningsinsatser. Många av de som intervjuats har inte tagit del av någon utbildning i frågorna.

Revisorerna efterlyser även tydligare attestkontroller, beslut om visselblåsarfunktion i samtliga bolag och strukturerad uppföljning av arbetet. De anser att moderbolaget Luleå kommunföretag bör ta en mer samordnad roll.

Lulebo och Luleå energi är de kommunala bolag som hunnit längst i det förebyggande arbetet, anser revisorerna.

Övriga kommunala bolag är Luleå lokaltrafik, Luleå miljöresurs och Luleå hamn. Tillkommer under 2019 gör Luleå Business Region AB.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonny Vikström