Räknefelet kan ha sinkat Norrbotniabanan

Siffrorna pekar ut Norrbotten som starkt bidragande till landets BNP. Men siffrorna talar inte sitt tydliga språk, menar Linda Nilsson på Norrbottens handelskammare. Statistiken gör att Stockholm i synnerhet gynnas – eftersom huvudkontoren ligger där.

9 september 2019 06:30

De senaste siffrorna, från 2017, visar att Norrbotten med har landets tredje högsta bruttoregionalprodukt på 452 894 kronor per invånare. Endast slaget av region Stockholm samt västra Götalandsregionen (där Göteborg ingår). Linda Nilsson, vd för Norrbottens handelskammare menar att Norrbotten kunde varit ännu starkare – eftersom statistiken över export baseras på var företagens huvudkontor ligger.

– SSAB, SCA, Billerud Korsnäs, Smurfit kappa, Gestamp, Scania. Ingen av dem har huvudkontoret här i länet och då räknas inte exporten till Norrbotten i statistiken, säger hon.

Detta trots att företagen har produktionsanläggningar i länet.

– Jag har ställt frågan till både infrastrukturministern och handelsministern som båda säger ungefär att de är medvetna om problemet och att de tar med sig frågan, säger Linda Nilsson som undrar om viktiga politiska beslut baseras på statistiken och hur det i så fall påverkat Norrbotniabanan.

– Men frågan är vad gör man åt det? Norrbotten är tredje starkast idag, var hade vi varit om vi hade rätt underlag? Svaret är att ingen vet.

Ytterligare ett problem är att Statistiska centralbyrån, SCB, inte levererar regionspecifik statistik för exporten.

– Så om jag vill veta hur exporten i exempelvis Arvidsjaurs kommun ser ut kan jag inte få det från SCB.

Linda Nilsson lyfter frågan till Norrbotniabanan vars tillkomst skulle förändra infrastrukturen i länet radikalt.

– Hade vi räknat exporten utifrån produktionsort och inte utifrån huvudkontor, hade vi då haft Norrbotniabanan här?

Kommerskollegium skriver i en mejlväxling med Linda Nilsson att interregionala tabeller med ingång och utgång skulle kunna visa på var det faktiska förädlingsvärdet, jobbet och tjänsterna finns. Men det är inte något som SCB tillhandahåller idag.

– Jag har själv varit i kontakt med SCB som säger att ”de är medvetna om problemet och arbetar med det”, säger Linda Nilsson.

Hon menar att det finns något provocerande i att statistiken inte finns tillgänglig.

– Alla exporterande bolag rapporterar själva in statistiken till SCB. När jag själv jobbade i sågverksindustrin satt jag och skickade in de siffrorna, men nu när jag sitter på handelskammaren kan jag alltså inte ta del av dem.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Thomas Lövgren