Råden som kan stoppa insektsdöden

Larmrapporterna har duggat tätt under våren. Världens insekter är på väg att utrotas. "Jag är mycket orolig, men i Norrbotten är läget inte lika allvarligt som i södra Europa", säger LTU-professor Gunnar Jonsson.

20 augusti 2019 11:00

I Sverige finns det cirka 250 arter av bin. En tredjedel är rödlistade och på väg att dö ut.

– Läget är allvarligt för solitärbin och humlor. Det är sällan som man får syn en humla i dag, säger Gunnar Jonsson.

Vi står vid en av hans biodlingar i Vitå för att ta reda på vad en privatperson kan göra för att stoppa insektsdöden.

Gunnar Jonsson är professor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet och har i många år engagerat sig i hållbarhetsfrågan. I dag är han tjänstledig på halvtid för att arbeta som rådgivare till Länsstyrelsens projekt för att öka skolans kunskaper om hållbarhet.

På fritiden ägnar han sig åt sin verkliga passion. Han har varit upptagen av samma bisyssla ända sedan han som 13-åring fick sitt första bisamhälle.

I dag driver han tillsammans med fru Mari företaget Slumpens skördar som bland annat har över 40 bisamhällen längs Råneälven.

– Vi besöker varje bikupa var tionde dag. Det är en del att stå i. Vi behöver inte ha koll på TV-tablåerna....

Han är märkbart orolig när vi närmar oss biodlingen. Inte för sin egen räkning utan mer för det fria ordets representanter som för detta tillfälle fått låna heltäckande overaller.

– Under svärmningen kan bina bli lite irriterade. De vill inte bli störda. Dessutom ser det ut att börja regna och det är inte heller bra.

Han tänder eld på lite torv för att röken väcker binas instinkt till att äta och maten gör dem lugna.

Snart drar biodlaren en lättnadens suck. De cirka 50 000 medarbetarna verkar vara på gott humör och är fullt upptagna med sysslor som till exempel att samla in nektar från en intilliggande hallonbuske.

I Norrbotten finns det cirka 200 biodlare och runt 1 000 bisamhällen. I genomsnitt producerar en bikupa cirka 25 kg honung om året.

Insektsdöden hotar inte honungsbin. De sköter biodlarna om, utan det är de vilda pollinerarna som är i fara.

– Läget är mest allvarligt i södra Europa. Massdöden av pollinerande insekter är en effekt av det storskaliga jordbruket. Det används för mycket bekämpningsmedel och det finns för lite föda för insekterna, förklarar Gunnar Jonsson.

Det svenska jordbruket är mer restriktivt när det handlar om bekämpningsmedel, men utvecklingen är ändå alarmerande.

Insektsdöden hotar den biologiska mångfalden och skapar stora problem för matproduktionen runt om i världen. De pollinerande insekterna är en direkt förutsättning för bär, frukter och fröspridning.

– Även i Norrbotten har pollineringen stor betydelse. Vi får mer bär i skogen och frösättningen ger betande boskap mer att äta. Därför är det viktigt att vi ser till att åkermark inte tillåts växa igen i Norrbotten. Vi behöver snarare fler jordbruk, säger Gunnar Jonsson.

Hjälp till att stoppa insektsdöden

Här är professor och biodlaren Gunnar Jonsson bästa råd för vad du kan göra för att stoppa insektsdöden.

1) Skapa varierande miljöer i din trädgård. Anlägg stenpartier och buskage som kan bli boplatser till insekter.

2) Odla olika sorters blommor. Se gärna till att de blommar från vår till höst. Alla blommor är bra, även om våra svenska pollinerare bara ser vita, gula och blå. Riktigt röda blommor tillhör inte den nordiska faunan och längre söderut pollineras den av bland annat kolibrier. Våra insekter kan dock med hjälp av sitt luktsinne hitta nektarstinna blommor, även om de är röda.

3) Klipp inte gräset så ofta. Låt maskrosor blomma ut och lämna gärna kvar partier med vildblommor.

4) Hjälp insekterna att hitta boplatser. Insektshotell finns att köpa, men de kan enkelt byggas av ihåliga vasstrån eller genom att borra hål i trä. Död ved och grushögar kan bli en boplats.

5) Köp lokalproducerad mat och värna om den norrbottniska matproduktionen. Det bidrar till att våra landskap hålls öppna och skapar därmed livsbetingelser för våra insekter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Leijon