Provsvaret klart: blågröna alger i vattnet

Nu har kommunen fått besked från laboratoriet som analyserat Råneås dricksvatten. Vattnet innehåller en typ av blågröna alger. Boende uppmanas fortfarande att inte dricka vattnet.

1 augusti 2017 12:45

För att ta reda på vilka gifter algen producerar kommer nu ytterligare tester att göras, meddelar Luleå kommun på sin hemsida.

Dessa prover tas under dagen och svar väntas tidigast under torsdagen.

Är det farliga alger?

– Det vet vi inte ännu, nu är det nya provtagningar för att säkerställa att det inte är några gifter i vattnet, säger Roger Danell, stadsbyggnadschef.

Boende i Råneå centralort uppmanas därför att inte dricka vattnet eller duscha i det.

–Vi för en tät dialog med Livsmedelsverket och gör allt för att få provsvar så snart som möjligt samtidigt som vi försöker hitta lösningar för att underlätta vardagen för de drabbade Råneåborna. Tyvärr så blir det en viss väntetid när vi behöver ta nya prover och skicka till externa laboratorier, men vi måste prioritera säkerheten, säger Roger Danell, stadsbyggnadschef.

Tankar med vatten finns för verksamhetsbehov vid Älvens förskola, Forsbacka vård- och omsorgsboende samt Västberga vård- och omsorgsboende.

Boende i Råneå har möjlighet att åka till Luleå för att duscha på Luleå Energi Arena. Arenan kommer att hålla öppet för allmänheten mellan klockan 15.00 och 21.00 i dag, tisdag.

För dem som inte kan använda bil eller buss kommer andra alternativ att tas fram, meddelar kommunen vidare.

– Vi kollar om vi i närområdet kan hitta någon lokal som kan fungera som duschställe, säger Roger Danell.

För boende på vårdboende och de som bor hemma med hjälp av hemtjänsten undersöks andra lösningar.

– Vi tittar på om det går att skapa någon tillfällig vattenförsörjning, med tankbilar eller något annat, säger Roger Danell.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Isaksson