Programmering – viktigt för barn och ungdomar

Programmering och kodning har redan idag införts på många skolor i Sverige. Men 2018 kommer det vara ett krav att alla skolor i hela landet inför programmering i skolan.

15 maj 2017 19:00

2018:s nya läroplan har sedan 2016 legat på regeringens bord för beslut. I den föreslogs det att kodning och programmering ska bli ett nytt ämne i skolan. Och så blev det! Nionde mars i år tog regeringen beslutet att förtydliga skolans uppdrag och stärka elevernas digitala kompetens genom att införa programmering i skolans läroplan för hösten 2018.

Agneta Hedenström, rektor på Antnäs- och Måttsundsskolan har de senaste åren agerat som ambassadör för programmering i Luleå och höll under måndagen ett seminarium där hon berättade för andra yrkeskollegor om hur viktig kodning är i dagens samhälle. Något som Antnäs- och Måttsundsskolan bedrivit i sin verksamhet.

– Det är viktigt att veta vad vi gör på våra skolor redan nu för att möta de nya läroplanerna men också vara en del av verkligheten som våra barn kommer möta, säger Agneta Hedenström.

Närmare 100 pedagoger från skolor runt om i Luleå och Boden närvarande under måndagen på Vetenskapens hus i Luleå för att få en första information om hur programmering och kodning fungerar.

– Programmering är en viktig kunskap som alla måste ha med sig på ett eller annat sätt när man går ut i vuxenvärlden. Vår värld styrs av kodning och kodning är lika med makt idag, säger Agneta Hedenström och tillägger:

– Våra barn och unga idag är ganska mycket konsumenter av nätet och vi vill också göra de till producenter, att kunna hantera de här medierna mer än som konsument.

Victor Forsgren, 13, och Einar Cederlund, 14, som själva närvarade på seminariet berättar att det är enklare att lära sig att programmera som ung än som vuxen. De har själva programmerat ett eget VR-spel som de visade upp på seminariet och lät vuxna testa på.

– Vi tycker att det är viktigt att man introduceras till programmering i tidig ålder. Det finns jättemycket jobb inom IT-branschen och då är det bra att man kan grunderna om man i framtiden vill söka vidare till det, säger Victor och Einar.

Kommer ni själva att söka till olika IT-program när ni blir äldre?

– Definitivt, vi tycker att det här är kul och kommer fortsätta med det.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mohammed Salem

Ämnen du kan följa