Oroliga stugägare nekas vatten av kommunen

Elva stugägare på Lulnäset nekas att ansluta sina fastigheter till kommunens VA-nät. De befarar att deras brunnar kommer att förorenas av PFAS.

19 augusti 2017 08:44

2015 slog Försvarsmakten larm att dricksvattnet och grundvattnet på Lulnäsudden, som ligger i anslutning till Kallax flygplats, kan vara förorenat av PFAS, syntetiska kemikalier som bland annat används i brandskum.

Utredningen visade att halterna av PFAS-ämnen var förhöjda i vattentäkten som används av cirka 80 fastighetsägare på Lulnäset och halterna är så pass höga att vattnet inte bör drickas.

Försvarsmakten begärde att de drabbade fastighetsägarna skulle få anslutas till kommunens vattennät, trots att området ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet. Stadsbyggnadsnämnden sade ja till detta förra året, med motiveringen att det rörde sig om ett markerat undantagsfall i en nödsituation.

Nu har ägarna till elva bebyggda fastigheter på Matmorudden och Rovarpen, som ligger i anslutning till Lulnäsudden, begärt att även deras fastigheter ska få anslutas till kommunalt vatten. De har varit i kontakt med expertis på Lantmäteriet som sagt att deras fastigheter ligger på ett område som kommer att bli förgiftat av PFAS förr eller senare.

Försvarsmakten kommer inte att betala för att fastighetsägarna ska få nytt vatten. Det motiveras med att brunnarna på Matmorudden inte är påverkade av PFAS och att fastigheterna på Rovarpen inte har haft någon brunn. Grundvattnet vid Rovarpen innehåller halter av PFAS som överstiger Livsmedelsverkets rekommendation för dricksvatten.

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott har behandlat stugägarnas begäran och sagt nej.

– Den kommunala kapaciteten är fulltecknad. Den eventuella kapacitet som finns kommer att behövas inom det kommunala verksamhetsområdet, det område där vi sagt att här tar vi på oss ansvaret, säger ordförande Lenita Ericson, (S).

Elva fastigheter finns det inte utrymme?

– Problemet blir att det finns fler som vill ansluta sig. Tillsammans blir det en situation som inte blir hållbar. Redan nu blir det så kallade bräddningar på våren. Det blir inte bra för miljön. För varje ny anslutning så ökar det bräddningarna, säger Lenita Ericson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa