Omfattande sanering efter miljöbomben

En omfattande sanering av tomten där dieselligans huvudman huserat blev följderna av miljöbomben. Totalt forslades nästan 1000 kubikmeter jord bort från fastigheten.

9 maj 2019 06:00

Maria Mattsson, miljöinspektör på Luleå kommun, arbetade med ärendet som nu leder hela vägen till Luleå tingsrätt.

– Det såg för bedrövligt ut, säger Maria Mattsson.

På platsen utanför Luleå stod ett stort antal personbilar, lastbilar och traktorer i sämre skick. Där påträffades också massor av behållare och tankar med diverse vätskor uppställda, men även bilbatterier.

Fastigheten var en ren miljöbomb.

– Han tog emot bilar i stor omfattning som han då sedan sålde vidare som metallskrot. De hamnade felaktigt på diverse skrotfirmor, säger Maria Mattsson och pekar på regelverket som säger att skrotning av bilar ska utföras av auktoriserade företag.

– Därför blev det en hel del förorening och annat elände på platsen.

Luleå kommun krävde att 48-åringen sanerade tomten vilket i förlängningen innebar att 695 ton jordmassor transporterades bort.

– Det var ett stort område där det hade hanterats bilar, oljor och diesel och så där. Då blir det en del. Det var många lastbilar som gick i väg, säger Maria Mattsson.

– Han har varit tvungen att redovisa kvitton från mottagningsanläggningen.

Enligt miljöinspektören anlitade 48-åringen en konsult som ansvarade för saneringen fastigheten. Förutom jordmassorna städades bilar och kärl bort från tomten.

– Allt sådan är borttaget. Han var ju ansvarig för föroreningarna, och han fick se till att det blev städat.

En rapport lämnades sedan in till kommunen för granskning.

– Den följde vi upp, säger Maria Mattsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Johansson