Olycksdrabbade Kuststad: "Skandal av Nåiden"

Rörig arbetsplats, bristfällig ledning och stressad personal är orsakerna till att Kuststad och Nåiden Bygg AB på kort tid har drabbats av fyra allvarliga olyckor och tillbud. Det menar Byggnads fackbas i Norrbotten. "Skandal, milt uttryckt. Jag har aldrig varit med om något liknande", säger regionordförande Joakim Lindholm.

21 februari 2018 19:09

De svåra fallolyckorna och tillbuden i samband med byggprojektet Kuststad i Södra hamn väcker alltfler frågor gällande Nåiden Bygg AB:s arbetsmiljö och säkerhetsarbete.

Läs mer: Olycksdrabbade Kuststad: Nåidens anmälan dröjde sex dagar

Läs mer: Extra: Kompressor rasade i Kuststad

Läs mer: Extra: Ny fallolycka på Kuststad

Läs mer: Personal i chock efter olycka – bygget stängt

Läs mer: Vd:n efter nya olyckan: "Vad f-n gör vi för fel?"

Norrbottens Media har i flera dagar sökt kommentarer men ledningen för den lokala byggjätten – med sin slogan "Bygger på förtroenden" – har inte gått att nå.

Nu väljer Byggnadsförbundets regionordförande att gå ut med skarp kritik riktad mot det olycksdrabbade byggföretaget.

– Jag har ingen förståelse för att Nåiden inte tar detta på fullaste allvar. Skandal, milt uttryckt. Det ska inte behöva vara såhär år 2018, säger han.

Normalt brukar Joakim Lindholm och Byggnadsförbundet invänta pågående utredningar hos polis och åklagare samt Arbetsmiljöverket, innan de uttalar sig om bristerna hos byggföretagen – men inte i fallet Kuststad.

– Det går inte att hålla tillbaka längre. Vi riktar all kritik mot Nåiden. Det finns inga förmildrande omständigheter, säger fackbasen i Norrbotten.

Via skyddsombuden i Luleåregionen har Joakim Lindholm informerats om den bristfälliga situationen vad gäller byggprojektet.

– Allmänna intrycken är att det är en rörig arbetsplats. Och detta kan man oftast hänföra till korta, hårt pressade byggtider.

Byggprojektet, som påbörjades 2016 och sker i tre etapper, ska enligt den ursprungliga planen vara färdigt inom tre år (se faktaruta), men enligt Joakim Lindholm har Nåiden Bygg AB utlovat en alldeles för kort byggtid, vilket kan förklara de upprepade tillbuden.

Noterbart i sammanhanget är att det är Nåiden själva som, tillsammans med maskinjätten Granec, är projektägare bakom Kuststad, detta i gemensamma bolaget Innerstadsfjärden AB.

– Pressen hamnar på arbetstagarna att leverera en produkt snabbare än vad det arbetsmiljömässiga tillåter. I stället borde Nåiden redan efter första tillbudet sitta ner med beställaren och diskutera hur man ska undvika att fler olyckor sker. Enda alternativet kanske är att förlänga byggtiden?

Just att fallolyckorna och tillbuden har skett inom en så kort tidsrymd – cirka tre månader – gör Byggnads regionordförande än mer upprörd.

– Jag har aldrig varit med om något liknande. Nåiden borde ta sig en rejäl funderare kring hela Kuststad-projektet och hur de bedriver sin verksamhet som byggföretag, säger Joakim Lindholm.

Vad skulle Nåiden ha gjort annorlunda?

– Alla arbetsgivare måste ta sitt ansvar, planera och lägga upp projekten så att det inte ska behöva inträffa tillbud och olyckor. Det finns ingen annan att skylla på. Arbetsgivaren leder och fördelar, planerar det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kan ni från Byggnads kräva skyddstopp?

– Det måste skyddsombudet på plats ta ställning till. Samtidigt känner vi att även Arbetsmiljöverket borde visa sin närvaro mer på Kuststad-bygget, säger Joakim Lindholm, Byggnadsförbundets ordförande i Norrbotten.

Fakta/Kuststad

Byggstart: Juni 2016

Byggkostnad: 1,1 miljarder kronor

Byggmånader: Tre år i tre etapper. Totalt 336 lägenheter. Finns även planer för en fjärde etapp.

Byggherre: Innerstadsfjärden AB (Nåiden Bygg AB samt Granec Maskin)

Arkitekt: MAF arkitektbyrå

Källa: Norrbottens Media

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nils Johansson

Ämnen du kan följa