Nytt hopp för länets giftigaste sjö

Till sommaren startar ett pilotförsök att muddra den kraftigt förorenade sjön Ala Lombolo. I en liten del av sjön ska en form av muddring testas under 2018.

14 februari 2018 05:00

Ala Lombolo är Norrbottens giftigaste sjö och är förorenad av bland annat koppar, bly, zink och kadmium. Men framförallt gömmer sig höga halter av kvicksilver i sedimenten på botten av sjön. Kvicksilvret kommer bland annat från LKAB:s laboratorium och en mindre mängd från Folktandvården i Kiruna. Metallerna spolades ut i det kommunala avloppsvattnet fram till 1967.

Representanter från LKAB, Kiruna kommun, Länsstyrelsen och Sveriges geologiska undersökning, SGU, leder ett projekt med syfte att sanera sjön. Under 2013 och 2014 bärgade försvaret 173 lådor med ammunition som dumpades i sjön under 50-talet. Under sommaren startar ett pilotförsök i en del av sjön för att prova en form av muddring. Tekniken kallas för densitetsstyrd lågflödesmuddring. Den går ut på att sediment sugs upp från sjöns botten och pumpas till stora säckar, så kallade geotuber. Sedimentet som innehåller metaller blir kvar i tuben medan vattnet rinner ut genom små hål i textilen.

– Slammet ska frysa och tina passivt i geotuberna för att minska mängden vatten. För att utvärdera effekten av det arbetssättet så behöver projektet pågå över en vinter och kanske till och med två vintrar, det beror lite på hur kallt det blir och hur väl slammet i tuberna faktiskt fryser, säger Klas Arnerdal, SGU.

Ett liknande projekt har gjorts i gruva tidigare.

– Det visade sig då att det var svårt att få slammet helt genomfruset i geotuberna. Det är därför man har skissat på att det kanske tar mer än vinter att se effekterna av det, säger Klas Arnerdal.

Vattnet som kommer ut ur tuberna bedöms vara hyfsat rent eller enkelt att rena på plats. Projektet skulle egentligen ha påbörjats under förra sommaren.

– Vi vet att vi inte har blivit av med all oexploderad ammunition och vi blev då i projektgruppen osäkra på om vi hade koll på alla risker. Men det tycker vi att vi har nu.

Ammunitionen kommer att lämnas kvar på botten i nuläget. Men när det lösa sedimentet är borttaget så förväntas en bärgning av ammunitionen gå lättare.

Någon direkt tidspress då saneringen måste vara slutförd finns inte enligt Klas Arnerdal. Men sjön kan komma att påverkas av gruvbrytningen i framtiden.

När pilotprojektet är slut ska saneringen komma igång, om det visar sig att den fungerar.

– Ambitionen för fullskale saneringen är att vara igång 2020-2021

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Unga