Nytt fastighetsbolag etablerar sig på bostadsmarknaden

Familjeföretaget från Piteå investerar för en halv miljard kronor i Luleå. I höst räknar Rawi med att kunna starta bygget på Malmudden.

11 juni 2019 05:00

Fastighetsbolaget Rawi har redan fått rivningslov beviljat för den aktuella tomten, där Malmuddsskolan låg. Nu väntar man på att få bygglovet beviljat, ärendet ska tas upp på miljö- och byggnadsnämndens sammanträde i nästa vecka. Rawi planerar att bygga fem bostadshus med hyreslägenheter på tomten.

– Det står två byggnader där som vi ska sätta igång att riva i dagarna, den ena av dem. Den andra byggnaden ska fungera som manskapsbarack under byggtiden, säger Björn Wiksten, projektledare på Rawi.

Han tillägger att företaget ska gå ut med en förfrågan innan semestern för att få in anbud från byggföretag.

– Förhoppningsvis har vi en entreprenör som börjar bygga till hösten, med att påbörja schaktningsarbetena i oktober, fortsätter Björn Wiksten.

Rawi kommer att bygga hyreslägenheter, till skillnad från det ursprungliga projektet som drevs av Concentus Holding AB och Tjidtjak AB som handlade om att bygga bostadsrätter. Rawi köpte deras bolag Udden i Luleå AB som vunnit markanvisningstävlan som kommunen utlyst för området.

– Projektet som sådant blir litet annorlunda. Vi har utvecklat projektet och tycker att det ligger ännu närmare det vinnande förslaget, säger Björn Wiksten.

– Preliminärt blir det 279 lägenheter, varav 92 i den första etappen, säger Björn Wiksten.

Den första etappen omfattar de två husen som ligger närmast mot järnvägsstationen. Inflyttning beräknas ske våren 2021, kanske tidigare.

– Det beror litegrann på vilket byggsätt som entreprenören väljer, säger Björn Wiksten.

Rawi har förändrat både antalet lägenheter och lägenheternas storlek jämfört med ursprungsförslaget. Hälften blir tvåor på 44-53 kvadratmeter, en tredjedel av lägenheterna blir treor på 70-85 kvadratmeter och en sjättedel av lägenheterna blir miniettor på 34 kvadratmeter.

– Vi har stora inglasade balkonger till alla lägenheterna. Vi gräver ut hela tomten och gör ett bil- och cykelgarage under hela gården, vi tror på ett bekvämt boende där man tar hissen ned till sitt transportmedel, säger Björn Wiksten.

Rawi är Piteås största privata fastighetsägare och förvaltar idag cirka 1 200 lägenheter och 200 kontors- och affärslokaler i centrala Piteå samt drygt 200 lägenheter och 20 lokaler i centrala Kalix. Projektet på Malmudden blir Rawis första nybyggnadsprojekt av bostäder i Luleå, bolaget har tidigare ägt kommersiella fastigheter i Luleå.

– Det är väl en halv miljards investering, säger Björn Wiksten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Isaksson

Ämnen du kan följa