Nya chefen gillar "kulturkrockar"

Kultur- och fritidsförvaltningen slås ihop efter årskiftet, samtidigt som fackliga förhandlingar delvis slutade i oenighet. Nya förvaltningschefen är optimistisk – och hoppas på "kulturkrockar". "Skithäftigt", säger Anders Persson.

8 november 2018 07:00

Oron har varit utbredd bland anställda, sedan det socialdemokratiska majoritetsbeslutet att slå samman kultur- och fritidsförvaltningarna, samt de politiska nämnderna, i Luleå.

Tidigare i höstas skedde förhandlingar mellan arbetsgivaren och facken Vision, DIK och Kommunal som har företrätt de uppemot 180 berörda förvaltningsanställda.

En styrgrupp skötte arbetet med omorganisationen och nya kultur- och fritidschefen Anders Persson – som började sin tjänst den 1 oktober – har inte deltagit i förhandlingarna, men hållits informerad under processens gång.

Läs mer: Han blir ny chef för kultur och fritid

– Allt har brutits ned i delprojekt. Några tog hand om lokalfrågan, andra såg över administrativa former, ytterligare andra har tittat på en ny evenemangsstrategi med mera. Personalen har varit drivande, tagit fram olika förslag, säger Anders Persson.

Samtidigt erfar Norrbottens Media att en av förhandlingarna slutade i oenighet, gällande kulturförvaltningens marknadsansvariga och informatörer som nu byter avdelning. Marknadsfunktionen har tidigare varit starkt knuten till evenemangsdelen på Kulturens hus, men nu hamnar den i en ny organisation, kallad Civilsamhälle, som handhar bidragsadministration och mycket annat.

– I stället för att bara jobba för Kulturens hus, ska de jobba för hela nya förvaltningen. Fack och arbetsgivare var oense, men arbetsgivaren valde att gå vidare med det, säger Anders Persson.

Fritidsförvaltningen har skött sin marknadsföring själva med hjälp av sin informatör som hjälpt till med sociala medier, och nu kan de få hjälp av de som tidigare enbart har jobbat med kulturevenemangen.

– Finessen med att slå ihop förvaltningarna är precis såna samverkansvinster. De får stöttning gällande Hägnan, skärgården med mera.

Enligt förvaltningschefen ska inte marknadsföringen av Kulturens hus bli lidande men trots detta finns oro hos personalen för intäktstapp.

– I så fall har vi gjort något dumt. Kulturens hus har så höga intäktskrav på sig, vi ska behålla den nivån.

Totalt cirka 200 anställda ingår i den nya förvaltningen. De flesta jobbar ute i verksamheterna, inte minst på fritidssidan, men från den 2 januari flyttas också nio fritidstjänster in i kulturförvaltningens lokaler i Kulturens hus.

– En förtätning i huset. Sedan ska det administrativa synkas också. Det handlar om olika ekonomisystem, lönerutiner med mera, säger Anders Persson.

Han är medveten om att omorganisationen väcker frågor.

– Klart det finns oro när två förvaltningar och nämnder slås ihop, när folk inte får sitta vid samma skrivbord och får en annan avdelningschef.

Är du oroad kring ”kulturkrockar”?

– Tvärtom hoppas jag att de ska uppstå. Det är två olika kulturer, olika processer. Jag är själv uppvuxen i sportvärlden, med mycket ”pang på rödbetan”, mera ordergivning. På kultursidan vill man tänka igenom flera varv, det finns mer revirtänk där.

– Skithäftigt att synka kulturerna, men visst kommer det smälla till ibland. Inte ”hela havet stormar” men av dessa 200 människor kan inte alla få det precis som de vill.

Med sammanslagningen görs en effektiviseringsvinst genom att ta bort en nämnd, liksom kostnader för en förvaltningschef.

– Totalt sparar vi in en och en halv miljon kronor på det. Pengar som vi kan använda som utvecklingsmedel i olika processer.

Ekonomin för respektive verksamhetsområde förändras inte, där fritids har en budget på 200 miljoner kronor årligen, medan kultursidan har cirka hälften så mycket.

– 60 procent på fritidssidan är bundet i hyror. Vi har 44 anläggningar totalt. Fantastiska arenor, 16 fullstora sporthallar! Vilken annan jämförbar kommun har det? säger Anders Persson.

Inom kulturlivet finns farhågor att kulturen reduceras till "event", där huvudmålet blir publikdragande evenemang, fler hotellgäster i Luleå – på bekostnad av de smalare kulturformerna.

Läs mer: "Det sker på kulturens bekostnad"

Läs mer: Kampen om Luleås nya prestigeuppdrag

Läs mer: Återremiss för Luleås nya organisation

– Det existerar inte i mitt huvud. Jag har stått på barrikaderna vad gäller konstens villkor länge, har jobbat med KKN-frågor – Kulturella och kreativa näringar – och konstnärers villkor sedan 1999, säger Anders Persson.

Han hoppas också på "synergivinster" i sammanslagningen av förvaltningens verksamheter. Ett exempel är en satsning på e-sport, spel och tävlingar på datorer eller konsoler.

– Sveriges näst största idrott, men också en kulturyttring. I Jönköping (där han tidigare var kulturchef, reds anm) jobbade vi mycket med e-sport via biblioteken, ordnade turneringar ihop med fritidsförvaltningen i deras lokaler.

Han vill även gärna initiera ett läsprojekt kopplat till Luleås idrottsföreningar, och deras barn- och ungdomsverksamheter.

– I stället för att titta på ”Die hard” i bussen på väg till och från matcherna, kan vi exempelvis förse föreningarna med böcker. Då börjar unga läsa på ett helt annat sätt, säger Luleås nya kultur- och fritidschef.

Fakta/Kultur och fritid

Den beslutade omorganisationen innebär att kultur- och fritidsnämnden slås samman, liksom dess förvaltningar. Sammanslagningen blir verklighet den 2 januari 2019 och totalt berörs uppemot 200 anställda, ett hundratal på kultursidan och ett 80-tal på fritidssidan.

Nya kultur- och fritidschefen Anders Persson, 56, bor i Sävar, utanför Umeå, men tillbringar veckorna i en lägenhet i Luleå.

Han kommer närmast från en tjänst som verksamhetsledare för Leader Lappland och har tidigare bland annat arbetat med kultur- och besöksnäringsfrågor i Västra Götalandsregionen, som kulturchef i Jönköpings kommun 2010-2012 samt haft uppdrag för Statens Kulturråd.

Källa: Luleå kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nils Johansson