Ny mötesplats för unga hbtq-personer

RFSL, ungdomsmottagningen i Luleå och Region Norrbottens folkhälsocentrum öppnar en ny social mötesplats för unga hbtq-personer.

12 juni 2019 14:04

Trygghet, gemenskap och möjlighet att prata med kunnig personal från hälso- och sjukvården. Det är målet med mötesplatsen som startar i slutet på sommaren i ungdomsmottagningens lokaler på Timmermansgatan.

– Under det senaste året har vi lagt märke till att unga hbtq-personer behöver ett sammanhang där man kan träffa andra hbtq-personer och ha ett forum där man kan tala fritt om sina problem utan att mötas av oförstående och okunskap, säger David Forsberg, projektledare på RFSL Luleå och norra Norrbottens län.

Socialstyrelsen finansierar projektet som Region Norrbotten beviljats 45 000 kronor för. Personal inom bland annat psykiatrin ska i oktober utbildas med fokus på trans och könsbekräftande behandling.

– Vi vill att ungdomarna ska öka sin kunskap om de instanser som finns till för dem. Satsningen ger också unga hbtq-personer ett ökat förtroende för instanser som riktar sig till unga överlag. Dessutom får de som möter hbtq-personer inom sitt yrke möjlighet att skaffa sig kunskap som verkligen behövs, säger David Forsberg.

Hbtq-personer är en särskilt utsatt grupp. En studie som Folkhälsocentrum genomförde i samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin förra året visar att många i åldern 12-25 år mår dåligt och att fyra av tio har övervägt att ta sitt liv. Men många undviker kontakt med vården av rädsla för dåligt bemötande.

– Det är oroväckande men vi som arbetat länge med målgruppen är inte överraskade av resultatet. Det behövs större satsningar och mer regiongemensamt arbete, säger Linda Moestam, folkhälsostrateg och sakkunnig inom jämställdhet, jämlikhet och psykisk hälsa på Region Norrbotten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mathias Asplund