Luleå vill satsa på södra hamn

Här är kommunalrådet Niklas Nordströms vision för Luleå. "Under de närmaste åren kommer vår fokus ligga på området kring södra hamn."

20 januari 2019 19:44

Norrbotniabanan har i många år utgjort en bromskloss för utvecklingen i södra sidan av Luleå centrum.

Nu har stadens socialdemokratiska kommunalråd tröttnat på väntan.

– Vi har lagt om arbetet i kommunhuset och dragit ned på resurserna som tidigare arbetat med ett resecentrum och bostadsområdet Östra strand intill Skurholmsfjärden. Det är ingen idé att planera för något inte kom med i den senaste nationella transportplanen. Det dröjer minst 15 år innan den nya kustjärnvägen kan stå klar. Nu ska vi istället gå inför att skapa något attraktivt för området från järnvägsviadukten ut till Svartöberget, säger Niklas Nordström.

Niklas Nordström pekar ut en riktningsförändring för stadens expansionsplaner med förtätning och fler bostäder i centrum som en åtgärd för att rädda den hotade centrumhandeln.

I Norrbottens-Kurirens intervju talar han engagerat om fyra nyckelområden i de kommande årens stadsomvandling.

Malmuddsviaduktens dagar är räknade. Bron över järnvägsspåren byggdes 1942 som en förlängning av Sandviksgatan till det planerade bostadsområdet Malmudden.

I dag är bron stängd för fordonstrafik. Den fick klartecken i förra årets besiktning, men behöver på sikt att ersättas med en ny bro för fotgängare och cyklister.

– Det finns intressenter som vill bygga bostäder i området, men vi har fram till nu inte gjort något i väntan om besked om Norrbotniabanan. Nu måste vi ta fram en idé hur området längs Prästgatan kan nyttjas, säger kommunalrådet Niklas Nordström.

Det gamla industriområdet vid Luleås södra hamn kan vara på väg att byta skepnad till ett eftertraktat bostadsområde.

Kommunalråd ser gärna att Kuststad följs av fler byggprojekt i området som sträcker sig från vattenlinjen till Varvsleden.

– Vi har mitt inne i en resa. Luleå är en av Sveriges industristäder som vände sig bort från vattnet. Förr placerades industrier och magasin närmast vattnet. Nu vänder vi på det perspektivet. Jag tror att när Kuststad står klart kommer fler Luleåbor upptäcka potentialen i södra hamn. Vi måste skapa möjligheter till fler byggen.

Det återstår att lösa en rad problem. Det krävs en ny detaljplan för området. Kommunen äger inte marken. Det gör Trafikverket och privata aktörer.

– Jag tror att det här området kan bli jätteviktigt för Luleå. Det handlar inte om att lösa in mark. För att kunna utveckla södra hamn krävs att vi hittar samarbeten med fastighetsägare. Ett annat problem är – som alltid när det gäller byggen i stadsnära miljöer – att hitta lösningar för att minska buller.

I visionen ingår Svartöberget som ett drömprojekt. Tanken är att knyta det nya bostadsområdet till centrumhalvön via en allmän väg längs vattnet, som åtminstone är öppen för busstrafik.

– Det handlar om ett längre perspektiv, men Svartöberget har ett väldigt intressant läge. Vi för en dialog med LKAB. Här går det att göra något väldigt bra. Området ligger i rätt väderstreck och intill vatten, men planerna ligger troligen en bit bort i tiden, förklarar Niklas Nordström.

I området finns förorenad industrimark. En omfattande sanering är en förutsättning för planerna.

Även här handlar det om att hitta alternativ. Kajen används i dag som hemmahamn för isbrytarna. Cementas anläggning är fortfarande i bruk. Kommunalrådet tror att verksamheterna på sikt kan flyttas till hamnområdet utanför Uddebo.

Det fjärde området utgörs av hamnplanen intill den gamla lyftkranen. Här finns det redan en het spekulant.

– Vi har satt upp som mål att tillsammans med Visit Luleå, restauranger och fastighetsägare försöka bli Årets stadskärna 2021. För att lyckas krävs att vi ökar vår attraktivitet. Det måste vara roligt att komma in till stan. Här finns redan Norrbottensteatern, Kulturens hus och Luleå Energi Arena. Det är klart att om vi lyckas få hit Teknikens hus också har vi något som även lockar barnen.

Finns det utrymme till parkering?

– Titta på andra städer, det är inte alltid möjligt att parkera utanför offentliga byggnader. Vi kan i dag erbjuda parkeringshus i centrum, men vi kanske behöver hitta parkeringslösningar på stadens södra sida.

Går det att göra en tidsplan för den här önskelistan?

– Först ut blir Teknikens hus. De har signalerat att deras nuvarande hus är i så pass dåligt skick att frågan måste lösas inom något år. Kommunen måste klara av att hjälpa dem. Jag tror att expansionen av södra hamn kommer att ske ungefär samtidigt som bygget på nuvarande brandstationstomten. Inom en femårsperiod låter inte rimligt.

Finns det andra hinder?

– Vi hade nyligen en träff med Försvarsmakten och Länsstyrelsen för att få förståelse för att Luleå växer. Om Norrbotten ska få en möjlighet att utveckla en modern urban stadsmiljö måste det ske i Luleå. För att kunna konkurrera som ett alternativ till Umeå och Stockholm måste vi få förståelse till att bebyggelsen ska tillåtas bli högre och tätare. I dag går det att bygga 15 våningar, men det räcker inte. Vi anser att Luleås högsta punkt redan är etablerad. Domkyrkans klocktorn är 60 meter högt. Det borde vara riktmärket inför framtiden. Vi har fört fram våra åsikter och väntar på ett svar framåt sommaren.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Leijon -

Ämnen du kan följa