Luleå satsar på stadsängar

På flera håll i Luleå växer gräset kämpahögt i diken och på grönytor. Det handlar inte om slarv eller lättja utan om en satsning på biologisk mångfald i stan.

6 juli 2019 06:00

Att inte klippa ner alla gröna ytor för snabbt innan alla växter har hunnit blomma är ett nytt sätt att tänka som sprider sig, ja, över hela världen.

När pollinerarna, det vill säga bin, humlor, fjärilar och andra insekter vaknar tidigt på försommaren, då måste de ha blommande växter för att klara sig.

Vit- och rödklöver, kråkvickor, rölleka, smörblommor och blåklockor är exempel på blommor som pollinerare gärna besöker. Även de klassiska trädgårdsträden är viktiga. Och pollinerarnas räddning på tidig försommar är något helt annat än de flesta tror.

– Det är tidigt blommande träd som de behöver. Sälgen, som många betraktar som ett skrotträd, blir deras räddning på våren eftersom de blommar först, säger Marie-Louise Svensson, parkmästare på Luleå kommun.

– Därför bevarar vi gärna dem, de är jätteviktiga. Humlor och fjärilar som vaknar tidigt behöver all den blomning de kan få.

Hon visar runt på ett par av Luleås grönskande områden, utanför parkernas praktfulla planteringar och anlagda, välklippta grönytor.

– I paradparkerna i centrum måste vi ju klippa men då kompenserar vi med andra växter som perenner, sommarblommor och blommande träd och buskar.

Att lyckas med att anlägga en äng är svårt, säger Marie-Louise. Naturen sköter det bättre. Ändå planteras ängar lite här och där, bland annat finns en anlagd äng intill pumpstationen i Skutviken som Marie-Louise visar upp. Här växer gräsarterna högt och olika sommarblommor lyser till synes slumpmässigt upp som små färgklickar i grönskan.

Om syftet med just den här ängsytan är att skapa rum för insekter, kan hon inte uttala sig om.

– Den som har ritat det här vill ha en ängsyta här, och vad som är bäst att plantera beror ju lite på vad en yta ska användas till. Här ska ju inte människor vara, utan det är mer en plats man passerar.

Där finns olika grässorter men en del mindre välkomna ogräs dyker också upp. Så småningom när allt har blommat ut, ska också den här ytan klippas ner, som man gör med ängar i vårdande syfte.

I Svartöstan finns en av de naturliga ängar som får växa fritt utan att störas av gräsklipparens knivar. Som en grönskande oas, eller en barndomsidyll ligger den där med blommande klöver och blåklockor. Surrande humlor och fjärilar passar på att visa upp sig när vi hälsar på.

– Men det är inte så mycket humlor i år, säger Marie-Louise Svensson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!