Luleå ökar stöd för nyanlända kvinnor

Luleå kommun förstärker insatserna för att få fler nyanlända kvinnor i sysselsättning.

24 september 2018 12:23

Arbetsmarknadsförvaltningen leder det utökade arbetet, som bland annat innefattar fler insatser kring ett snabbspår där praktik kombineras med språkstudier.

Sedan drygt ett år tillbaka är projektet Workplace Luleå igång inom samma område, där man hjälper arbetsgivare som är i behov av arbetskraft att få kontakt med utrikesfödda.

– Just snabbspåret där praktiken kombineras med språklektioner är något som fungerar, det har vi sett inom Workplace Luleå, säger kommunalrådet Niklas Nordström (S).

Statistiken visar att Luleå ligger bra till nationellt när det gäller det statliga etableringsuppdraget. Målet är att 42 procent av de nyanlända efter den tvååriga etableringstiden ska vara i jobb eller studier. I Luleå är siffran 54 procent.

Dock ser man stora skillnader på män och kvinnor. 67 procent av männen är i sysselsättning medan endast 28 procent av kvinnorna är detsamma.

– Det finns olika teorier kring skillnaderna. Det är också en ganska liten grupp som utgör det statistiska underlaget så man kan inte dra alltför tvärsäkra slutsatser, säger Nordström.

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskott på måndagen, där även Luleå kommun tog beslut att medfinansiera en test- och demoanläggning som ska utveckla kompositmaterial i Öjebyn. Projektet är kopplat till fordonsindustrin, och Gestamp Hardtech i synnerhet. Förslaget från tjänstemännen var på 600 000 kr, men beslutet blev att kliva in med tre miljoner, enligt ursprungsplanen.

Projektet drivs av Swerea SICOMP och finansieras även av bland andra Region Norrbotten.

Miljöpartiets gruppledare Jan Nyberg anser att satsningen är tveksam.

– Man får inte ge statsstöd åt enskilt företag, som i det här fallet är Gestamp Hardtech. Jag skulle vilja att man tittade närmare på det i alla fall, säger Nyberg.

– Vi är medvetna om detta men även Region Norrbotten gör bedömningen att det inte är i konflikt med reglerna. Det är ett viktigt projekt, säger Niklas Nordtröm.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonny Vikström