Luleå kritiseras för Framtidens skola

Luleå kommun borde ha varit tydligare med syftet för medborgardialogerna om Framtidens skola. Det menar redovisningsbyrån PWC som granskat kommunens agerande.

16 juni 2017 15:54

Revisorerna från PWC har granskat medborgardialogerna på uppdrag av Luleås kommunfullmäktige, och i den färdiga rapporten ryms en hel del kritik. Bland annat konstaterar revisorerna att kommunen inte tagit fram ett tydligt syfte och mål med dialogerna, och att det saknades kommunala riktlinjer för hur medborgardialoger ska genomföras. Därtill var politikerna inte särskilt involverade i planeringen av dialogerna.

Kommunalrådet Yvonne Stålnacke är inte förvånad över revisorernas kritik.

– Det är såklart inte oväntat att det finns kritik, för det var ju väldigt mycket diskussioner kring det här. Medborgardialoger är ju en förutsättning för att vi ska kunna göra ett bra jobb, och den här rapporten kommer att vara en lärdom för oss i vårt fortsatta arbete, säger hon.

Enligt Yvonne Stålnacke fanns det egentligen inte utrymme för en bra dialog kring Framtidens skola, och dialogen dök upp för sent i beslutsprocessen.

– Det är viktigt att vi är tydliga med om det är en medborgardialog eller om det redan finns en tanke som är färdig. Vi vet nu att en medborgardialog har man i ett väldigt tidigt skede, säger Yvonne Stålnacke.

Sedan stormarna kring skolan häromåret har Luleå kommun tagit fram riktlinjer för framtida medborgardialoger och utbildat såväl politiker som tjänstemän i ämnet. Revisorernas rapport är tänkt att vara ytterligare en pusselbit i arbetet med att förbättra kommunens dialog med medborgarna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Hörnell

Ämnen du kan följa