Luleå airport skapar historia – med biobränsle

Målbilden är ett fossilfritt inrikesflyg 2030. Under tisdagen tankades det första flygplanet i Luleå airports historia med bioflygbränsle.

8 januari 2019 19:31
Hur känns det för er att kunna erbjuda detta till ett plan på Luleå airport?

– Klimatfrågan är otroligt väsentlig för flygbranschen. Därför känns det som en milstolpe. Att det kan bli verklighet och att möjligheten till bioflygbränsle finns. Det är inte något som kommer att hända om 20 år, utan det är här och nu, säger Ann-Christin Viklund, flygstationschef.

Hon berättar att Swedavia idag måste köpa bioflygbränsle från Kalifornien då det är en bristvara.

– Att behöva köpa bränslet ända därifrån tycker vi är felaktigt och vi vill ju visa att det finns möjlighet att tillverka detta även på svensk råvara. Man måste helt enkelt ta ett första steg och visa vägen för andra. Men i slutändan måste man få till en storskalig produktion för att komma ned i en vettigare prisnivå.

Swedavia samarbetar med forskare vid LTU som i sin tur genom en förstudie har hittat en lösning som innebär att allt bränsle för svenskt flyg kan bytas ut mot bioflygbränsle.

Fredrik Granberg arbetar som projektledare vid LTU och berättar att bioflygbränslet som kan tillverkas i Norrbotten görs av skogsrester. Han berättar att de haft ett stort stöd av Swedavia men även andra industriaktörer när det kommer till forskningen kring biobränslet.

­– Egentligen är det bara att hitta intressenter till projektet. Flyter detta på kan vi producera bioflygbränsle redan år 2021 via en pilotanläggning som är kopplad till LTU i Piteå, säger han.

Biobränsle för flyg är en bristvara, samtidigt som det är nödvändigt för att minska flygets klimatpåverkan. Mängden de tankade under tisdagen kommer endast räcka i några dagar då Swedavia delat upp mängden de köpt på totalt fem flygplatser i Sverige.

– En fabrik med fler arbetstillfällen skulle vara fantastiskt, men då krävs det att någon vill investera i projektet, säger Ann-Christin Viklund.

Kommunalrådet Niklas Nordström håller med och berättar att de jobbar tillsammans med LTU genom Luleå näringsliv för att se på möjligheterna kring att skapa produktion i Norrbotten.

– Det är precis det som är tanken. Råvaran och kunskapen finns här, så hur kan vi göra för att jobben skapas här?

– I Norrbotten ligger mycket i svaret på klimatfrågan. Vi har skogsråvaran, den gröna energin och framförallt vattenkraft, men även vindkraft, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!