LISTA: Det här tycker Bergnäsborna

Irriterande buller, avsaknad av centrum och känslan av att glömmas bort. Här är Bergnäsbornas tankar om sitt bostadsområde.

20 november 2017 21:16

När "Folkets röst" annonserade att Bergnäset skulle bli en av flera besöksplatser jublade de boende. Känslan av att tidigare varit bortglömda delades av många på "andra sidan bron".

Med strålkastarlamporna riktade mot sig passade Bergnäsborna på att lyfta följande frågor:

Samlingsplatser. Avsaknad av naturliga samlingsplatser för barnfamiljer och ungdom, inga lekparker värda namnet.

Upprustning. Trolltjärn är en kär plats för många, men behöver rustas upp. Basketplanen, volleybollplanen och området runtomkring har glömts bort. Utegym efterfrågas.

Bortprioriterade. Många upplever att Bergnäset halkat efter andra bostadsområden på prioriteringslistan. Sly får växa fritt och allmänna ytor förfaller.

Inget centrum. Området kring Vårdcentralen och området kring kiosken på Stengatan är det närmaste centrum Bergnäset har. De boende saknar en tydlig träffpunkt för alla.

Störande buller. Oljudet från flygen – men även mejeriet – irriterande många. Önskar fler tysta timmar per dygn.

Inget för ungdomar. Bergnäset AIK:s verksamhet hyllas av de flesta där skidåkning och fotboll lockar många entusiaster. Men för de som inte är intresserade av idrott saknas aktiviteter.

Mycket sand. Byakänslan får sig en törn på grund av mycket sand på Bergnäsets gator. Försvårar för spark- och pulkaåkning.

NÄSTA OMRÅDE: Luleå Centrum! Vi sänder live från terrassen på Kulturens hus klockan 10:30 på tisdag.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Magnus Tosser