Klartecken för marinan efter domstolsbeslut

Erik Finni och hustrun Mona Malm Finni fick ett glatt besked i veckan. Nu kan de bygga sin småbåtshamn för cirka 200 båtar innerst i Harrviken på Hertsölandet.

4 juli 2018 18:25

– Våren 2019 ska den första etappen vara klar, säger Erik Finni.

Han och hustrun har investerat 800 000 kronor av egna pengar för att projektet skulle bli verklighet.

På tisdagen fick han vetskap om beslutet från Mark- och miljööverdomstolen som togs den 223 juni. Domstolen gick på kommunens linje och därmed vinner detaljplanen laga kraft. Erik Finni firade med både rom och cigarr och enligt honom ska den 3 juni hädanefter bli flaggdag i Harrviken – och det har inte med Sveriges vinst över Schweitz i fotbolls-VM att göra.

Initialt blir det två flytbryggor med 150 båtplatser, men tanken är att Harrvikens Marina ska ha totalt 200 båtplatser.

– Hamnen blir 200 meter lång, de första 130 metrarna behöver muddras till 2,5 meters djup. Längre ut är det över tre meters djup, så segelbåtar kan ligga där, säger Finni.

Nu när Mark- och miljööverdomstolen inte har några invändningar mot kommunens detaljplan, är Erik Finni övertygad om att det inte ska bli några problem att få en vattendom som godkänner bygget. Efter semestrarna ska han träffa politiker och tjänstemän i Luleå kommun och sedan blir det byggstart.

Enligt planerna ska hamnen, marinan, att bli en fullservicemarina med alla faciliteter såsom restaurang, båtförvaring, båtservice, husvagns/husbilsplatser.

– Luleås båtliv behöver byggas ut, säger Erik Finni.

Planerandet har pågått ända sedan 2010, men kom igång på allvar 2014. Detaljplanen överklagades av tolv kringboende till Mark- och miljödomstolen som upphävde det kommunala beslutet. Kommunen, som varit positiv till planerna i alla fall under de senaste åren, överklagade till Mark- och miljööverdomstolen. Den 22 juni kom beslutet: Domstolen fastslår detaljplanen.

I miljökonsekvensbeskrivningen inför projektet påpekas bland annat att marinan med drygt 200 båtplatser skulle radikalt kapa av kön till båtplatser i Luleå. Kommunen har också i sin översiktsplan för området 2013 påpekat behovet av utrymme för flera båtplatser.

– Vi tänker driva det som ett familjeföretag, ett aktiebolag, med fyra anställda. Det är jag och min fru och sedan tänker vi oss att anställa två personer på heltid, säger Erik Finni.

Den första etappen, den som han beräknar ha klar nästa vår, kommer att kosta 6,2 miljoner kronor.

Sedan följer ytterligare två etapper, var och en med en kostnad på sex miljoner. Totalkostnaden blir drygt 18 miljoner kronor.

– Vi har 140 köande på båtplatser. Så snart jag fått bekräftat att de står fast och vill hyra båtplats, kommer jag att gå till banken och be att få låna pengar.

Bakgrund

2011 tog Erik Finni fram en EU-finansierad förstudie tillsammans med bland ­andra Hertsö byaförening och kommunen.

Planen var en småbåtshamn med 200 båtplatser, en fullservicemarina med restaurang, båtförvaring, husvagn- och husbils­platser.

Boende och stugägare protesterade och även miljö- och byggnadsnämnden avstyrkte stadsbyggnadsförvaltningens förslag till detaljplan 2015.

I april 2016 året antog kommunfullmäktige en ­detaljplan för marinan. ­Beslutet överklagades men länsstyrelsen avslog överklagan. Därefter överklagades även det beslutet, nu till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen upphävde detaljplanen, men kommunen överklagade till Mark- och Miljööverdomstolen. Denna 22 juni kom beslutet att fastslå detaljplanen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marianne Westin

Ämnen du kan följa