Klart: Förorenad fabriksmark saneras

Efter år av utredande står det klart att Luleå kommun får 160,5 miljoner. Pengar som ska gå till att rena före detta slipmassefabrikens område i Karlshäll.

24 oktober 2018 14:58

Pengarna till saneringsarbetet av det kvicksilverförorenade sedimentområdet vid Karlshäll är det enskilt största bidraget som Norrbotten fått för efterbehandling av förorenade områden.

Under de kommande åtta åren bedöms upp emot 150 kilo kvicksilver kunna saneras bort från det förorenade området.

Länsstyrelsen och Luleå kommun har medverkat i utredningsarbetet sedan 2001 då en förstudie genomfördes.

– Vi är såklart glada att Karlshäll fått bidrag i denna omfattning, säger Hanna Nilsson, handläggare vid Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Hon pekar också på att Karlshäll är länets högst prioriterade efterbehandlingsobjekt – varför det känns jätteroligt att komma vidare till åtgärder.

Bidraget från Naturvårdsverket gäller för åtgärdsförberedelser och åtgärder och kommer att betalas ut under perioden 2018-2026.

Planerade åtgärder: Bärgning av sjunktimmer, hydroakustisk undersökning, muddring, avvattning samt omhändertagande av muddermassor.

Luleå kommun är huvudman för projektet och ansvarar för upphandling av entreprenörer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Stina Spetth