Just nu: Så gick omröstningen kring budgeten

Socialdemokraternas budget är nära att falla. Enligt S-källor är V, MP och SD på väg att rösta för Alliansen och Sjukvårdspartiets förslag. "Vi kan tänka oss att rösta på Alliansens budget, eftersom vi anser att de har lite mer gemensamt med oss jämfört med den 'blårosa' majoriteten", säger Nina Berggård, V:s gruppledare.

20 november 2018 15:28

Just nu pågår den stora budgetdebatten och diskussionerna om de kommande tre årens strategiska plan i stadshuset i Luleå.

Samtidigt nås vi av uppgifter om att Socialdemokraternas budget riskerar att falla.

Enligt en S-källa kommer Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna att rösta på den gemensamma budget som Centerpartiet, Liberalerna, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna har lagt fram.

S har 24 mandat, medan de övriga – exklusive Moderaterna, Landsbygdspartiet och Rättvisepartiet Socialisterna – har 25 mandat.

När S-budgeten ställs mot Alliansen i den så kallade propositionsordningen, skulle i så fall alltså Alliansen få flest röster.

S-källan uppger att detta innebär samma situation som i riksdagen 2015, när då S fick regera på Alliansens budget efter att SD röstat på deras budget. "Vore väldigt olyckligt och märkligt om partier med vitt skilda ideologiska hemvister sviker sina väljare bara för att försöka fälla det valda styret", konstaterar vår S-källa.

En alternativt scenario skulle kunna bli att Moderaterna väljer att stötta S-budgeten, men det är inte troligt.

"Vi har en valteknisk samverkan med M, inget politiskt samarbete. Det är det delar av oppositionen spelar på. De verkar vilja frångå den praxis vi har haft sen länge i fullmäktige", skriver S-källan till Norrbottens Medias utsända.

Det är oklart när budgetomröstningen ska inledas i stadshuset.

Uppdaterad kl 15.45

Kommunalråd Niklas Nordström uppger samtidigt för Norrbottens Media att han inte tror att Alliansbudgeten kommer att slå ut S-budgeten.

– Det skulle innebära att de gör sig beroende av Sverigedemokraterna och det får de svårt att förklara, säger han.

Men vidare i budgetdebatten uttrycker kommunalrådet en oro kring budgetomröstningen.

– Jag blir förundrad över debatten, stoltheten att olika partier har enats i en budget. Här finns en tydlighet att man vill ha stöd av SD. Är det så det är tänkt?I så fall anmärkningsvärt. En helt ny situation som vi inte har hört talas om tidigare inom politiken i Luleå, säger Niklas Nordström.

Uppdaterad kl 16.08

När Nina Berggård, Vänsterpartiets gruppledare går upp i talarstolen, förändras läget återigen.

– Vi kommer att rösta på vår budget, säger hon.

I skrivande stund är det okänt om detta även innebär att V lägger ned sina röster när S-budgeten ställs mot Alliansens i propositionsordningen.

I så fall kommer S att få igenom sin budget.

Uppdaterad kl 16.34

I propsitionsordningen som väntar senare tror Vänsterns gruppledare Nina Berggård att S-ledamöterna kommer rösta på M:s budgetförslag, om det ställs mot den övriga Alliansens. Omvänt tror hon att M röstar för S-budgeten.

– Jag antar att det finns en "blårosa" idealism, som innebär den nya majoriteten. Moderaterna kommer alltså se till att S-budgeten står kvar. Det tysta stödet hos "oppositionsrådet" har fått ett pris, nämligen 66 900 kronor (Anders Josefssons arvode, reds anm), säger Nina Berggård till Norrbottens Media.

Men skulle ni kunna rösta på den kvarvarande Alliansens budget för att fälla S?

– Vi vill rösta på vår budget, men från år ett i budgetåret kan vi tänka oss att rösta på Alliansens eftersom vi anser att de har lite mer gemensamt med oss jämfört med den "blårosa" majoriteten, S och M. Det kanske behövs ett år för att sossarna ska förstå att de kanske måste lyssna på V mer, eftersom väljarna har sagt det, säger Vänsterpartiets gruppledare.

Med andra ord: Vänsterpartiet kan tänka sig att fälla S-budgeten för år 2019.

Uppdaterad kl 17.04

Socialdemokratiske ledamoten Nils Harnesk uttrycker stor oro från talarstolen, kring att V, MP och SD gör enad sak och fäller S-budgeten tillsammans med Alliansen.

– Hur kan de här tre partierna kunna tänka sig på att rösta på en budget tillsammans? Detta är en ohelig allians som kastar in kommunen i kaos, säger Nils Harnesk.

Han får svar på tal i en direkt replik av Nina Berggård, Vänsterpartiet.

– Jag tycker att det är magstarkt att du säger vad vi ska rösta på, när ni efter valet inte var tydliga med att ni skulle bli ett blårosa parti.

Uppdaterad kl 17.12

I en hätsk ordväxling i debatten attackerar socialdemokraten Emmelie Nybom, kultur- och fritidsnämndens ordförande, Vänsterns Nina Berggård för att använda sig av "härskartekniker".

Vidare kräver hon svar på varför V vill stötta en Alliansbudget som, enligt henne, inte värnar om unga kvinnor och kulturen i Luleå.

– Det här är inget annat än ett försvarstal för att man vill driva en blå politik i Luleå, svarar Nina Berggård.

Uppdaterad kl 17.26

Moderaternas gruppledare Anders Josefsson, tillika nytillträtt oppositionsråd, är hårt pressad av såväl sina forna allianskollegor som från vänsterhåll. Frågan är nu hur han och övriga M-ledamöter kommer att rösta gällande budgeten.

– Jag har aldrig varit med om något liknande i kommunfullmäktige. Jag förutsätter att presidiet kommer att ajournera sig innan omröstning. Då får jag också ytillfälle att sitta ner med min grupp och resonera, säger han i en paus till Norrbottens Media.

Kommer ni att rösta för S-budgeten eller för Alliansen?

– Vi har flera saker som är viktiga. En stram budget och budgetdisciplin, det är allt överskuggande. Sen vill vi få genomslag för moderat politik.

Hos vilka får ni mest genomslag – S eller Alliansen?

– Den diskussionen måste jag ta med min grupp, säger Anders Josefsson klockan 17.15, innan budgetomröstningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!