Idag tog kommunstyrelsens arbetsutskott beslut att godkänna projektet med kundaliniyoga för Tunaskolans högstadieelever. Men Anette Asplund, (KD), som redan tidigare varit kritisk till yoga i skolan, kom vid mötet med ytterligare inlägg om faran med yoga.

Jan Nyberg, (MP), beskrev Asplunds uttalande under styrelsemötet som underligt.

– Det var det mest häpnadsväckande jag varit med om i min politiska karriär. Hon påstår att den här yogan, som landstingen och kommunen vill införa på Tunaskolan, leder till allvarliga hjärnskador som i sin tur kan leda till lust att begå massmord, sade han vid presskonferensen efter mötet.

Alla partier utom KD biföll beslutet.

Vid kontakt med Asplund för att kontrollera om det verkligen stämmer att hon sagt att yoga kan leda till att någon begår massmord säger hon att det hänt och hänvisar till forskning.

– Jag är oroad över konsekvenserna och riskerna. Kundaliniyoga frigör starka energier som griper tag i en och kan orsaka psykoser och hjärn- och njurkollaps, säger Asplund.

Projektet med yoga på Tunaskolan är ett samarbete mellan kommunen och landstinget.

Joanna Hansson, samordnare vid folkhälsocentrum vid landstinget, säger att projektet med yoga är ett sätt att öka den fysiska aktiviteten, och kanske locka elever som inte är intresserade av de mer traditionella formerna av idrott till att röra sig mer.

Yoga är något vanligt, som till exempel föreslås människor som får fysisk aktivitet på recept, säger Hansson.

– Vi har också vilat på ett beslut som Skolinspektionen tagit 2012 när man fick ett överklagande och det avgjordes att yoga inte var en religiös aktivitet och att den accepteras i skolan.