Infektionsavdelningen hotas av stängning

Infektionsavdelningen på Sunderby sjukhus hotas av stängning i sommar på grund av brist på sjuksköterskor. ”Det vore ett fullständigt haveri för infektionssjukvården i länet”, säger smittskyddsläkare Anders Nystedt.

14 maj 2019 19:15

Region Norrbotten har svårt att fylla de vakanta tjänsterna på Sunderby sjukhus inför den annalkande semesterperioden. Hyrstoppet av sjuksköterskor har inte gjort saken lättare. En avdelning inom närsjukvården som har stora problem att fylla platserna är infektionsavdelningen.

– I dagsläget är bemanningen inte löst. Vi arbetar intensivt för att hitta lösningar för att kunna hålla avdelningen öppen. Det är dock inte klart ännu, säger Kristina Myhr-Eriksson, närsjukvårdschef för Luleå och Boden.

Det går att söka dispens för att hyra in specialistutbildade sjuksköterskor, men det är svårt att få tag på dem. Om inte bemanningsbehovet uppfylls får i värsta fall infektionsavdelningen stängas under semesterperioden.

– Det vore ett fullständigt haveri för infektionssjukvården i länet om man var tvungen att stänga, för då har man inte möjlighet till isoleringsvård utav dem som har infektionssjukdomar som behöver isoleras och det finns ganska många sådana, säger Anders Nystedt.

Han nämner bland annat öppen tuberkulos, mässling, vissa virus och vattkoppor som kräver sjukhusvård. Den sistnämnda sjukdomen framförallt hos vissa barn.

– Kan man inte erbjuda dem adekvat vård då är det riktigt illa.

Om det mot förmodan skulle hända så är det en företeelse som inte har skett på väldigt länge i Sverige.

– Då ska du gå tillbaka kanske hundra år i tiden om man ska hamna i ett landsting eller region som inte har kunnat erbjuda isoleringsvård. I alla fall under mina 35 år har jag aldrig hört talas om det.

Att stänga infektionsavdelningen ser inte Kristina Myhr-Eriksson alls som ett bra alternativ.

– Vi jobbar för fullt nu i hela ledningen för att hitta åtgärder för att klara sommaren och bemanningen för infektionsavdelningen och alla våra verksamheter.

En möjlighet säger hon att man skulle flytta patienterna till andra avdelningar, eller närsjukhus, men det är inte helt enkelt eftersom många patienter kräver speciella isoleringssalar med slussrum så att inte smittan kan spridas till andra rum. Ur säkerhetssynpunkt är det inget bra alternativ att patienter från infektionsavdelningen flyttar till andra avdelningar.

– Det är en fara för de andra patienterna och en fara för personalen i viss mån annars. De ska inte behöva bli smittade på sjukhus, säger Anders Nystedt.

Norrbottens Media har sökt tillförordnad enhetschef Therese Lindh och verksamhetschef Karin Lindmark på infektionsavdelningen utan resultat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kirsi Poikela