Läs mer: Avlopp går ut i älven

Det är Luleå kommun som avråder allmänheten från att bada i området nedanför Gammelstad och ner till Gäddviksbron på grund av utsläppet. Avloppsvatten från flera tusen hushåll i Sunderbyn och delar av Gammelstad har spolats ut.

– Det är väl någonstans kring 5 000 personer som bor i de här områdena, säger Daniel Ekervhen, som är sektionschef på VA-distribution.

Artikelbild

| Bland annat vattnet vid badplatsen i Storsand påverkades av avloppsläckan.

Hur länge bad i området bör undvikas är oklart, men mest troligt blir det inte resten av sommaren.

– Nej, det tror jag inte. Det tas prover från badvattnet och sedan meddelas resultatet.

Allt sedan läckan upptäcktes i måndags kväll råder full aktivitet i området. Sättningar i marken gjorde att kommunen kunde lokalisera det exakta området på en gång.

– Taket på avloppsröret har gått sönder på flera ställen och därefter har jordmassorna fallit ner så att det blivit helt täppt. Vi får mest troligt gräva bort de gamla och lägga helt nya rör för att få ihop det. Nu har vi lyckats leda om avloppsvattnet så allt går inte ut i älven längre.

Artikelbild

| Badvattenprover ska ge klartecken när det går att bada i vattnet igen, enligt Daniel Ekvervhen, sektionschef VA-distrubition Luleå.kommun.

Hur länge arbetet tar är svårt att säga men mest troligt hela tisdagen och eventuellt även onsdag.

Någon risk för att avloppsvatten läckt ut i dricksvattnet finns inte enligt Daniel Ekervhen.

– Det är ingen fara så. Vi stängde intaget till Gäddvik som en ren försiktighetsåtgärd. Vi använder inte älvvatten direkt som dricksvatten utan en grundvattentäkt.

Exakt hur mycket avloppsvatten som läckt ut är svårt att säga.

– Vi räknar på det nu och rapporterar sedan. Vi vet inte hur länge det har pågått men inte alltför länge. Vi ser flödena allteftersom de går i nätet. Vi hade fått en indikation då det är ett ganska stort flöde som gått bort.

Att en ledning går sönder är inte vanligt förekommande, dock händer det ett par gånger per år.

– Att så här grova ledningar faller sönder är ovanligt men det har med åldern att göra. Vi hade planerat att byta ut de här sträckorna 2019.