Här är skolorna som kan stängas redan hösten 2020

Skolstrukturen i Sörbyarna ritas om redan hösten 2020. Flera skolor stängs och i nästa led kommer även flera förskolor att försvinna.

19 juni 2019 17:10

Det är i korthet huvudpunkterna i det förslag till förändrad skolstruktur i Sörbyarna som barn- och utbildningsförvaltningen håller på att ta fram, eftersom barn- och utbildningsnämnden måste besluta om effektiviseringar som ger 33 miljoner kronor i sänkta kostnader för 2020.

På onsdagen fick ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden information om det pågående arbetet. BUN kommer att få ta ställning till ett färdigt förslag på sitt nästa sammanträde i september.

Antnässkolan kommer att bli nod för Sörbyarnas barn och betydligt större än i dag. Skolorna i Alvik, Ersnäs och Klöverträsk läggs ned från hösten 2020 och barnen hänvisas till Antnässkolan, som då beräknas få 377 elever totalt jämfört med 143 vid skolstart i höst. Det innebär att Antnässkolan måste byggas ut.

– Vi har tittat på det här tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen, det finns mark som det är möjligt att expandera på, säger Louice Stridsman, grundskolechef.

Enligt uppgift från stadsbyggnadsförvaltningen ska det också vara genomförbart att bygga ut Antnässkolan till hösten 2020.

Skolan i Måttsund läggs ned och barnen hänvisas till skolor på Bergnäset, vilket ifrågasattes av ledamöter som ansåg att det vore bättre att hänvisa barnen från Måttsund till Antnässkolan. 78 barn kommer att gå på Måttsundsskolan i höst. Vidare föreslås att Avanskolan stängs och barnen hänvisas till Bergnäset.

I nästa steg kommer några av de lediga skollokalerna att byggas om till förskolor, det blir en koncentration till färre och större förskolor. Förskolorna i Avan och Bälinge stängs och förskolebarnen erbjuds plats på Bergnäset. På Bergnäset byggs Mandaskolans lokaler om till förskola.

Alviksskolan byggs om till förskola med fyra-sex avdelningar, Antnäs förskola har redan fem avdelningar och Måttsundsskolan byggs om till förskola med sex avdelningar.

Kulturskolan, som är en frivillig verksamhet för kommunen, har ifrågasatts. Monica Karsbrink Lövbom som är chef för Resurscentrum där kulturskolan ingår berättar att hon kommer att föreslå en neddragning av ramen med fem miljoner kronor. Det motsvarar tio tjänster, men enligt henne är det ändå möjligt för kulturskolan att behålla sitt nuvarande uppdrag.

Senare i höst väntas förslag läggas på fler besparingsåtgärder som rör förskolan, gymnasieskolan och administrationen uppger skolchefen Maarit Enbuske.

– Det gäller att hitta många små bäckar, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Isaksson

Ämnen du kan följa