Forskning ska rädda Malmbanan

Smörjning av rälsen kan minska slitaget på Malmbanan med 60 procent, enligt forskning vid Luleå tekniska universitet.

12 februari 2019 05:00

Doktoranden Saad Ahmed Khan, som arbetar på drift- och underhållsteknik vid Järnvägstekniskt centrum, har ägnat de fyra senaste åren åt att forska kring hur smörjning av rälsen kan minska järnvägsslitaget. På torsdag doktorerar han med sin avhandling som fokuserar på Malmbanan, som har Europas tyngsta tågtrafik och betydande problem med sprickbildningar.

Slitaget och sprickbildningarna minskar om friktionen mellan tåghjulen och järnvägen blir lägre. Saad Ahmed Khan har kommit fram till att slitaget och sprickbildningarna på Malmbanan skulle minska med ungefär 60 procent med framgångsrik smörjning. Trafikverket överväger just nu att införa så kallad top of rail-friktionsmodifiering på banan. Det är ett rälsbaserat smörjningssystem som enligt tester i USA, Kanada och Kina kan minska såväl friktion som buller och energiförbrukning.

– Så själva smörjningen är en väldigt bra lösning, säger Saad Ahmed Khan.

Men LTU-forskare pekar på nackdelar med TOR-FM. Överdriven smörjning kan sänka friktionskoefficienten till mindre än 0,3, vilket får tågen att glida och ger för långa bromssträckor. I sin avhandling pekar Khan också på att det vore dyrt att installera tekniken på Malmbanan. Dessutom anser han inte att det rälsburna systemet klarar banans påfrestningar med högt axeltryck och kallt vinterväder.

– Vi har gjort olika fälttester där vi använt utrustningen på Malmbanan, men den hade mycket problem och väldigt låg förmåga, säger Khan.

I stället för ett stationärt, rälsburet system rekommenderar han en tågburen variant av TOR-FM. På Malmbanan skulle framför allt kurvorna smörjas, eftersom det är där slitaget är störst.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonas Andersson