Föreningarna får avtalen uppsagda

Region Norrbotten säger upp alla fleråriga avtal om föreningsbidrag.

28 maj 2019 21:16

29 föreningar berörs. Beslutet togs i regionala utvecklingsnämnden på tisdagen.

– Vi vill att alla avtalen ska vara ettåriga. Man får söka bidrag på nytt nästa år, säger Tomas Vedestig (SJVP), ordförande i nämnden.

Ytterligare 31 föreningar har redan ettåriga avtal. Beslutet har orsakat oro, eftersom regionledningen flaggat för besparingar på tio procent i hela verksamheten.

– Vi behöver skapa handlingsutrymme. Sedan är tanken att avtalen ska bli fleråriga igen, för det finns administrativa fördelar, säger Vedestig.

LÄS MER:Många föreningar kan mista bidraget

Ramen för föreningsbidragen är åtta miljoner. Ska 800 000 bort kommer sannolikt ett antal föreningar mista sitt bidrag.

– Det är sagt att anpassningen ska ske utan att påverka utvecklingskraften i Norrbotten.

Hur ska ni klara det?

– Det finns två sätt att klara sparbeting. Antingen osthyveln eller så att ta bort verksamheter.

Oppositionsrådet Anders Öberg (S) reserverade sig mot beslutet.

– Vi anser att man inte tar sitt ansvar när man inte respekterar avtalen. De borde i stället fasats ut.

Öberg tror att mer är på gång.

– I strategiska planen anges att ramen för kultur ska minska med två miljoner årligen under 2020, 2021 och 2022, säger han.

Föreningarna som drabbas

De 29 föreningar som fick sina fleråriga avtal uppsagda är:¨

Svenska folkdansringen

Sverok

Friluftsfrämjandet

Norrbottens hemslöjdsförening

Konstnärscentrum nord

Konstnärer i Norrbotten

Sveriges konstföreningar

Bygdegårdarnas riksförbund

Norrbottens hembygdsförbund

Siknäsfortet

Sveriges körförbund

Norrbottens körsångarförbund

Sverige-Finska riksförbundet

Jord

Met Nuoret

Sáminuorra

Skådebanan

Folkets hus och parker

Teatercentrum

Amatörteatrarna

Teater Mila

Barnens rätt i samhället

Famy

Föräldraföreningen mot narkotika

Hjärtebarnsfonden norr

IOGT-NTO + juniordistrikt

Norrbottens stamningsförening

Ungdomens nykterhetsförbund

Källa: Region Norrbotten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonny Vikström