Flera sjuksköterskor har sagt upp sig

Av den hårt pressade personalen på infektionsavdelningen på Sunderby sjukhus har flera sjuksköterskor sagt upp sig under våren.

14 maj 2019 19:15

Vårdförbundet bekräftar att bemanningen av sjuksköterskor på infektionsavdelningen är kritisk.

– Det är flera som har sagt upp sig under våren för att de upplever att det varit så pressat för dem. Om man själv blir sjuk eller måste vabba så blir man så stressad så låter man bli det, för då vet man att en arbetskamrat i stället får jobba dubbla skift, säger Gunilla Forstén, kongressombud i Norrbotten och ledamot i Vårdförbundets avdelningsstyrelse.

Det är främst sjuksköterskornas ökade arbetsbörda och stressen det innebär som är orsaken till uppsägningarna. Region Norrbottens satsningar för att skjuta till pengar för att skjuta på semester och ge mer i lön ger inte önskad effekt, i alla fall inte på den här avdelningen då flera ur den ordinarie personalstyrkan väljer att lämna. I höstas slog man samman lung- och infektionsavdelningen för att klara bemanningen, men så är det inte längre utan nu är det separata avdelningar igen.

Exakt hur läget ser ut med bemanningen av sjuksköterskor på Sunderby sjukhus inför sommaren kan inte Vårdförbundet svara på i dagsläget.

– Vi har inte någon övergripande syn ännu utan vi har efterlyst att få det på ett centralt samverkansmöte i början av juni, så då hoppas att vi får siffror. Det enda vi vet i dagsläget är att det saknas 180 barnmorskeskift på BB och förlossningen, säger Elisabeth Lindblad, vice ordförande i Vårdförbundet Norrbotten och huvudskyddsombud Region Norrbotten.

Norrbottens Media har sökt Karin Lindmark, verksamhetschef på infektionsavdelningen på Sunderby sjukhus utan resultat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kirsi Poikela