Roger Enbom, förhandlare inom Hyresgästföreningen i Luleå, reagerar kraftfullt på Niklas Nordströms uttalande om att Hyresgästföreningen bär ett stort ansvar för det eftersatta underhållet inom Lulebo.

– Det uttalandet visar att det är tur att vi finns, att någon står upp för hyresgästernas rätt, säger han.

Roger Enbom menar att hyrorna inom Lulebo är helt i nivå med hyrorna inom liknande allmännyttiga bostadsbolag på andra orter. Skillnaden, som gör att hyrorna i Luleå totalt sätt håller en relativt låg nivå, är låga taxor, framförallt när det gäller fjärrvärme.

Artikelbild

| Roger Enbom, Hyresgästföreningen, delar inte kommunalrådets syn på ansvaret för det eftersatta underhållet.

– Luleås fjärrvärme har under många år varit billigast i landet. Eftersom vi kalkylförhandlar med Lulebo, det vill säga väger kostnader mot intäkter när vi förhandlar hyrorna, så påverkar de låga taxorna hyresnivån.

Roger Enbom påpekar att Hyresgästföreningen lät göra en undersökning av hur hyresnivåerna inom Lulebo låg i förhållande till kommunala bostadsbolag på andra orter för några år sedan. När taxorna räknades bort var hyresnivåerna desamma, uppger han.

– Jag har en annan bild av varför underhållet inom Lulebos bestånd är så eftersatt. Det har att göra med att det under lång tid fanns många tomma lägenheter inom Lulebo, ett hyresbortfall. Där tappade man intäkter. Andra förklaringar kan vara felsatsningar inom bolaget. Hyresgästerna betalar för underhållet med sina hyror varje månad, så det går inte att skylla på dem eller på oss för det bristande underhållet.