F-kassans svar dröjde – ett år

Kvinnan skulle få svar på sin ansökan om sjukersättning inom några månader – men det tog ett år. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen.

23 januari 2018 07:21

I september 2015 ansökte kvinnan från Luleå om halv sjukersättning. Några veckor senare fick hon en bekräftelse på att ansökan hade tagits emot och meddelades att ett besked väntades komma inom tre eller fyra månader.

Ansökan kompletterades under de kommande månaderna med läkarintyg och dokumentation från Arbetsförmedlingen. I maj, åtta månader efter att ansökan först skickats, bedömde handläggaren att ärendet var komplett och lämnade vidare till en beräkningshandläggare. Månaden därpå gjordes en ekonomisk bedömning och ärendet lämnades vidare till en beslutsfattare, efter att kvinnan ringt och frågat om status i ärendet.

Ärendet handlades vidare under hela sommaren, efter att ha lämnats över till en annan handläggare, och i slutet av augusti fattade Försäkringskassan beslut om avslag. Sånär som på en dryg vecka tog det ett år att handlägga ärendet.

Justitieombudsmannen anser att den långa liggtiden inte går att motivera och riktar kritik mot Försäkringskassan för den "oacceptabla passiviteten".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonas Andersson