Ett ställe för stillhet och eftertanke

Björkskatan har något unikt, som kanske inte alla Luleåbor känner till. En alldeles egen plats för utövarna av den kinesiska träningsformen qigong.

31 augusti 2019 17:24

I parken intill idrottsplanen på Björkskatan finns ett trädäck reserverat för qigong, den kinesiska träningsformen som bygger på långsamma och mjuka rörelser i kombination med andning och koncentration. Qigongtränaren Birgitta Eriksson, 77, är en av de medverkande under Björkskatan-Porsöns områdesdag som hålls under lördagen. Hon ska hålla ett pass qiqong för de som är intresserade av att prova på träningsformen.

– Qigong är väldigt hälsobefrämjande, det motverkar åldrande och stress och sänker blodtrycket, säger Birgitta Eriksson som hållit på med qigong sedan hon var 62 år.

Hon leder qiqonggrupper i PRO:s regi tre gånger i veckan, sommartid brukar de vara ute på trädäcket och vintertid är de inomhus i PRO:s lokal.

Inne i köpcentret har Hyresgästföreningen ett bord med broschyrer samt popcornmaskin med gratis popcorn till barnen.

– Vi vill att folk ska känna sig stolta över sitt bostadsområde, det är viktigt att både unga och äldre känner att det är ballt att bo här, säger Laura Purdy, aktiv i Hyresgästföreningen.

Områdesdagen bidrar också till att sprida kännedom om vilka föreningar som finns på området menar hon.

– Det är väldigt trevligt att vi erbjuder gratis aktiviteter till de boende i området, det är ett sätt att främja grannsämjan och ett enkelt sätt att umgås, avslutar Laura Purdy.

Områdesdagen arrangeras av föreningarna Lira, PRO, Hyresgästföreningen, Lulebo, kvinnobiblioteket, Andreaskyrkan och Porsökyrkan. Vartannat år arrangeras områdesdagen på Björkskatan och vartannat år på Porsön.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Isaksson