Domaren: Därför friades Kaj Linna

Kaj Linna frias för mordet på Roger Lindberg. Domaren säger i klartext att kronvittnet inte var trovärdigt, och att indicierna saknade bevisvärde.

15 juni 2017 15:17

Umeå

Resningsmålet bygger i stora delar på att kronvittnet lämnat nya uppgifter till journalister. Under hovrättsförhandlingen har kronvittnet tagit tillbaka stora delar av sin berättelse.

Hovrättspresidenten Margareta Bergström som var ordförande under rättegången säger att kronvittnets uppgifter är själva knuten i det här målet. All annan bevisning som åklagaren presenterade saknar i stort betydelse.

Åtalet har därför i allt väsentligt vilat på vittnesmålet från en man, som uppgett sig fått del av brottsplanerna och därefter försökt avstyra brottet.

– Förhöret med vittnet innehöll både oklarheter och motsägelser och då kan vi inte med säkerhet säga att det gått till på det sättet som han säger, säger Margareta Bergström och fortsätter:

– Det kan inte heller uteslutas att vittnet, som efter att förundersökningen återupptagits varit misstänkt för medhjälp till brottet, kan ha haft ett egenintresse av att peka ut den åtalade mannen och att hans uppgifter därför måste behandlas med försiktighet, säger Margareta Bergström.

Vad är då slutsatsen?

– Det är att den bevisning som presenterats i rättegången är otillräcklig och därför inte kan leda till en fällande dom, säger hovrättspresidenten.

Torsdagens dom betyder att Kaj Linna är friad av hovrätten men det betyder inte att man kan sätta punkt för den här mordgåtan. Domen från hovrätten kan överklagas till Högsta domstolen, troligen då av åklagaren. Högsta domstolen måste då meddela prövningstillstånd vilket inte är sannolikt.

– Det stämmer men det är väl inte så troligt att Högsta domstolen tar upp det här ärendet igen, säger Margareta Bergström.

Borde den här rättegången aldrig ha hållits?

– Ingen kommentar.

Var ni redan då Kaj Linna släpptes efter rättegången överens om att han var oskyldig?

– Jag kan inte prata om hur diskussionen gick.

Men det var inte enbart kronvittnets brist på trovärdighet som avgjorde. I den kortfattade domen sågar hovrätten de indicier som åklagaren åberopade för att indirekt peka ut Linna. Såsom att Linna blödde på sin tå dagen efter mordet, att han hade dåligt med pengar, att han reste utomlands efter mordet och att hans mobiltelefon inte var nåbar vid tiden för mordet. Men dessa spridda omständigheter kan inte sammantagna sägas bilda ett mönster som har något större bevisvärde i skuldfrågan, står det i domen.

Läs mer: Hovrättens kritik mot bevisningen

Nu hamnar mordutredningen återigen hos polisen i Norrbotten. Samtidigt kommer Linna att kräva staten på ett rekordstort skadestånd för sina 13 år som oskyldigt fängslad. Linna siktar på 20-25 miljoner. Preskriptionstiden för mord finns inte längre i Sverige.

Kalamarksmordet

Bakgrund

Roger Lindberg blev 59 år. Han mördas brutalt i sin egen ladugård och hans 57-årige bror misshandlas grovt på en gård i Kalamark den 14 april 2004.

Den överlevande brodern pekade direkt ut en bekant till bröderna som tagit emot stora pengasummor av bröderna. Brodern kan inte identifiera mannen under en röstkonstruktion och blev efterhand osäker på sitt utpekande. Polisen riktar in sig på en annan man, Kaj Linna, som tidigare sålt ett kassaskåp till bröderna ihop med den utpekade mannen.

En tredje man blir åklagarens huvudvittne. Han säger till polisen att Kaj Linna berättat om planer på att råna bröderna, och att han och Linna körde bil till Kalamark dagen innan mordet, enligt mannen för att avskräcka Linna. Han ville bevisa för Linna att han visste vilka bröderna var, och hota med att ange Linna för polisen om han genomförde rånet.

Kaj Linna både anhålls och häktas i sin frånvaro men hör inte av sig till polisen. Efter ett intensivt spaningsarbete kan polisen se var han senast loggat in på sitt e-postkonto, och grips därefter i början av juli 2004 på ett internetkafé i Swansea i Wales.

Luleå tingsrätt dömde Kaj Linna till livstids fängelse för mord och grovt rån i december 2004. Hovrätten för övre Norrland fastställer domen i mars 2005.

Efter domen i hovrätten sökte Kaj Linna resning i Högsta domstolen. Han fick avslag bägge gångerna.

I december 2016 beviljade dock Högsta domstolen Kaj Linnas resningsansökan sedan flera journalister granskat fallet och pekat på brister i bevisningen. I februari i år öppnade kammaråklagare Jens Göransson på nytt förundersökningen.

Den 16 maj 2017 inleddes den nya rättegången i hovrätten i Umeå.

Den 30 maj försätts Linna på fri fot i väntan på domen som meddelas den 15 juni.

Källa: Norrbottens Media, TT, Spår, DN, P4 Norrbotten med flera.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tommy Lundqvist, David Carr