Dokument: Luleås kärlek till Austin

Det började med ett regelbrott och kopplingar till kommunalrådets tid som PR-konsult.

Sedan dess har Bob Dylans gitarrist spelat isgitarr på Gültzauudden, två universitet inlett samarbete, ett Luleåföretag anlitats för att hjälpa offren efter stormen Harvey och i dagarna är ännu en delegation från Luleå på plats i den amerikanska södern.

Här är kritiska röster, hyllningar och skattebetalarnas nota efter 3,5 års samverkan mellan Luleå och Austin.

15 mars 2018 20:05

11 augusti 2014.

Kommunstyrelsen beslutar att Luleå och Austin ska sluta ett samarbetsavtal. Beslutet har föregåtts av en Luleådelegations besök på festivalen och konferensen South by southwest, en gigantisk mötesplats för de kreativa näringarna, film- och musikindustrin.

Men Vänsterpartiets gruppledare Nina Berggård minns att avtalet ändå kom överraskande.

– Vi förstod väldigt lite när samarbetet inleddes och vi har väl inte större förståelse nu. Dessutom känns det som att det är en del hysch-hysch. Det pågår någonting, men vi politiker får mycket lite information. Vad ska göras? Vem ska åka? Jag läser på någon Facebooksida att ett gäng Luleåbor är där nere. Ungefär så, säger Berggård.

Ett år före beslutet har konsulten Niklas Wass föreläst på Dalarnas universitet om hur regionen Falun-Borlänge kan hitta inspirerande och utvecklande samarbeten med Austin. Det stannar dock vid en förstudie från Borlänge kommun för 110 000 kronor.

När Luleå inleder sitt samarbete är det just Wass och hans företag Wass Group som anlitas för att öppna dörrarna. Han och Luleås kommunalråd Niklas Nordström (S) är väl bekanta sedan Nordströms tid som PR-konsult åt kommunikationsbyrån Prime i Stockholm. Duon har tidigare samarbetat i PR-aktiviteter riktade mot näringsliv och beslutsfattare i syfte att lyfta fram Austin som ett exempel där kulturella och kreativa näringar samverkat med universitet och skapat tillväxt.

Rättvisepartiets gruppledare Jonas Brännberg anser att Nordström i sin nya roll såg till att Prime fick utdelning på ett projekt.

– Personkopplingarna är extremt tydliga. Det är ett projekt framtaget av personer på Prime och i deras krets, som de försökte sälja in till olika kommuner, säger han.

Niklas Nordström håller inte med.

– Det var jag och några andra i min krets utanför Prime som blev nyfikna på den utveckling som Austin haft och bestämde oss för att titta närmare på det. Sedan fick Wass uppdraget att resa till Austin för att genomföra kunskapsinhämtandet.

Se mer: Dalarnas goes Austin?

En granskning som P4 Norrbotten genomför i maj 2016 visar att kommunen vid två tillfällen bryter mot reglerna för upphandling när Niklas Wass anlitas. Totalt betalar Luleå drygt 85 000 kronor för två uppdrag. Tjänstemännen förklarar regelbrottet med direktiv om att det var bråttom att få igång samarbetet.

I dag kan Nordström inte minnas varför det var bråttom.

– Nej, det vet jag inte exakt. Men när det gäller Wass så var det han som hade kontaktnätet och kunde göra jobbet bäst. För mig var det givet att rekommendera honom. Det är en självklarhet att Luleå samarbetar med personer på nyckelpositioner och jag har använt mina kontakter till det.

Nordström lärde även känna entreprenören Troy Campbell i den vevan. Luleå kommun anlitar 2015 Campbell och hans bolag House of songs för projektet City of songs, ett musikaliskt utbyte mellan Luleå och Austin. Detta mynnar bland annat ut i Ice Music på Gültzauudden där en rad kända artister medverkar, bland andra Bob Dylans gitarrist Charlie Sexton.

Samtidigt myntades en slogan, "Luleå loves Austin". Uttrycket hade egna plattformar i form av en Facebooksida och ett konto på Twitter.

– Det lanserades som en del i paketeringen av samarbetet, minns Nordström.

Budskapet ifrågasattes av lokala debattörer, bland annat med hänvisning till att Texas praktiserar dödsstraff. I början av 2017 upphörde aktiviteterna och Facebooksidan stängdes.

– Jag antar att bedömningen var att de inte behövdes längre som kommunikationskanaler. Man provar lite olika saker, säger Nordström.

Se mer: City of songs, Ice music i Luleå

Luleå kommuns samarbete med Austin styrs av ett politiskt beslut. Luleå kommun klubbar årsvis en ram för PR-aktiviteter, exempelvis Austin, Almedalen och hemvändardagar i Stockholm. Satsningar görs även av bolagen BD Pop och Luleå näringsliv, vars drift till stor del är finansierad av skattemedel.

Under tiden augusti 2014 till mars 2018 har ett drygt tiotal delegationer besökt Austin med olika syften. Exakt vad samarbetet med resor, representation, lokalhyra, PR-aktiviteter och projektsatsningar kostat är svårt att få fram. Enligt P4 Norrbotten hade satsningen kostat 2,7 miljoner fram till maj 2016.

Norrbottens Media har begärt ut alla fakturor kopplade till Austinsamarbetet från juni 2016 till mars 2018 från Luleå kommun och endast fått tre stycken. Totalt handlar det om drygt 500 000 kr, varav två av fakturorna är från Wass group (totalt 300 000 kr). Luleå näringsliv vägrar att lämna ut fakturor med hänvisning till att man inte är ett offentligt bolag. En rimlig gissning är att notan är uppe i minst 5,5–6 miljoner.

Delegationerna till Austin består till största delen av politiker, musiker och representanter för Luleå kommun, näringsliv och Luleå tekniska universitet (LTU). Möten, studiebesök och nätverkande ska leda till kunskapsutbyte, utveckling och konkreta affärer.

Den senaste delegationen befinner sig i Austin i dagarna. Deltagarna är kopplade till BD Pop, Luleå näringsliv och spelutvecklingssatsningen Arctic Game Lab. Resan finansieras delvis av bolaget IC², som tillhör University of Texas (UT).

Banden mellan LTU och UT är ett resultat av samarbetet. Institutionen för hälsovetenskap är involverad i ett utbyte kring fysioterapi.

– Studenterna jämför hur man tänker kring olika utmaningar, frågeställningar och behandlingar. Vi har en professor från Texas som är gästprofessor hos oss, säger Birgitta Bergvall Kåreborn, rektor vid LTU.

Vidare har studenter vid institutionen för konst, kommunikation och lärarande besökt Austin, något som enligt Bergvall Kåreborn resulterat i att LTU gjort om undervisningen och fått bättre kvalitet och mer effektiv undervisning.

Ytterligare ett antal studenter får i sommar chansen till ett utbyte med både UT och ett universitet i Indien.

– Det är kopplat till Rune Anderssons minnesfond och syftar till att få större förståelse för andra kulturer när det gäller nätverk och nya produkter. Austin är även starkt inom spelindustrin och där räknar vi med att knyta kontakter som bland annat blir betydelsefulla inom gruvforskningen, säger Birgitta Bergvall Kåreborn.

I maj 2016 inviger Luleå kommun sitt kontor i Austin. Det ligger i kontorshotellet We-Work där företag verksamma inom framförallt techbranschen och kulturella näringar sitter. Årshyran är på cirka 110 000 kronor per år och delas mellan Luleå näringsliv och Luleå tekniska universitet. Tanken är att det ska användas av företagare som vill göra affärer eller verka ett tid i USA.

Luleå näringsliv kan inte svara på hur många som nyttjat kontoret under åren utan hänvisar till förre vd:n Matz Engman.

– Jag har ingen exakt siffra. Det har naturligtvis inte varit fullbelagt men det har använts vid ett antal tillfällen. Bland annat av en forskare från LTU, säger Engman.

Avtalet är på två år och ska förlängas i år. Något som Niklas Nordström hoppas ska ske.

– Jag har fått höra av folk som tycker det är bra. Man måste vara långsiktig, säger Nordström.

En av dem som använt kontoret är Luleåföretagaren Andreas Harnemo.

– Jag har varit där lite grann på egen hand, alltså inte knutet till kommunens arrangemang, säger Harnemo.

Han hyllar lokalen.

– Huset är otroligt inspirerande. Åker man dit och jobbar i två veckor så kommer man i kontakt med folk i samma sits kring både innovation och produktion, och det är toppnivå. Det ger en extra boost. Man kan säga att det är allt som Creative park i Luleå aldrig blivit. Sedan blir det förstås billigt också. Det är synd att kontoret inte utnyttjas av fler.

Andreas Harnemo är ändå skeptisk till samarbetet.

– Jag tycker inte det lett till något för oss småföretagare i alla fall. Det är en god tanke men jag vet inte vad det blir av det. Austin vet inte riktigt vad man ska göra för Luleås småföretagare och tvärt om. Det kanske kan leda till något på sikt. Fast jag är tveksam, säger Harnemo.

Syns då något konkret resultat i form av utveckling och affärer hittills?

Luleå kommun har lyft fram företaget Compodium, som anlitades av Austin i samband med väderkatastrofen Harvey 2017. Compodium byggde ett digitalt katastrofcentrum dit offer och anhöriga via videosamtal kunde få hjälp.

Affärsutvecklingsbolaget LTU Business har med hjälp av kunskap från Austins motsvarighet IC² utvecklat ett eget system för att bedöma potentialen i innovativa affärsidéer som nått framgång.

– Det har rankats på internationell nivå och fått högsta betyg, säger Birgitta Bergvall Kåreborn.

Tittar man på omsättning så ligger LTU Business på samma nivå vid senaste bokslutet 2016 som 2014, cirka 32 miljoner. Företaget syftar dock mer till att driva på utveckling än egna affärer, och är måhända inget bra exempel.

De lokala utvecklingsbolagen IUC Norr och ABI lyfts också fram av kommunen. IUC minskar sin omsättning från 2014 till 2016 från 17,5 till 15 miljoner medan ABI samma år ökar från 11,1 till 17,6 miljoner.

Kommunikationsbyråerna Yours och Vinter deltog i delegationen som gästade Austin i mars 2015. Yours har ökat sin omsättning från 2014 till 2017 medan Vinter sänkt sin under samma år. Byråerna är heller inget klockrent exempel. De gör inga affärer i Austin utan inhämtar snarare kunskap för att vässa sina koncept på hemmaplan. Och omsättningen är naturligtvis beroende av en rad olika faktorer.

Med i delegationen i mars 2015 var även musikerna Magnettes, Movitz och Anton Björkenvall, som uppträdde på olika scener under South by southwest. Pajaladuon Magnettes har lyfts fram som ett framgångsexempel. Singer-songwritern Anton Björkenvall minns däremot resan mest som en rolig upplevelse.

– Erfarenhetsmässigt har det kanske betytt en del men karriärmässigt kan jag inte säga att det gjorde någon skillnad alls. Men det var trevligt och vi passade på att åka på semester i USA efteråt, säger Björkenvall.

Se mer: Magnettes på South by southwest

Något facit av hur samarbetet fungerar och vilka effekter det fått hittills finns inte. Niklas Nordström anser dock att det är framgångsrikt.

– Ingenting händer på en gång. Men det är många bitar som redan fallit ut och jag är övertygad om att det är rätt väg att gå, säger han.

Rättvisepartiet menar att risken är stor att samarbetet förskönas av inblandade.

– De som får del av kakan vill vara lojala. Kliar du min rygg så kliar jag din. Resultaten är delvis abstrakta, som exempelvis nätverkande, och det går alltid hävda att man haft nytta av det. Men när kommunen inte säger sig ha pengar att rusta skolgårdar och drar ned på elevpengen på fritids men samtidigt väljer sådana här satsningar, vad har man då för värderingar? säger Jonas Brännberg.

Nordström anser att satsningen är nödvändig om Luleå ska utvecklas.

– Luleå är i stort behov av att ta plats på internationella scenen och i kommunens uppdrag ligger att hjälpa universitet, näringsliv och kultur att nå ut, säger han.

Vänsterpartiet tycker dock att kommunen redan tar det ansvaret.

– Luleå kommun bidrar redan till dem på andra sätt. Det räcker, säger Nina Berggård.

Moderaternas gruppledare Anders Josefsson har hittills varit på tre resor till Austin.

– Om universitetet och företagen växer så är det en jättevinst för kommunen. Samtidigt är det här ingen frälsning. Det måste utvärderas och nu när det pågått i 3,5 år kan jag tycka det är dags för en större översyn, säger Josefsson.

Niklas Nordström ser ingen tidsgräns för samarbetet.

– Det kan pågå hur länge som helst. Så länge det finns driv och energi.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonny Vikström