De vill bygga Luleås nästa stora bostadsområde

Fem bostadsbolag går samman för att bygga bostäder vid Stadsfjärden. Nu ska de tillsammans med kommunen utreda hur området ska exploateras.

8 augusti 2018 17:03

Det handlar om området som kallas Munkeberg Strand på Mjölkudden, det strandnära området väster om Bodenvägen vid Stadsfjärden. Här tänker sig kommunen att det kan byggas cirka 700 bostäder, jämnt fördelat på hyresrätter och bostadsrätter, uppdelade på olika kvarter. Husen ska bli tre till sju våningar höga, enligt detaljplaneprogrammet för området som antogs av kommunfullmäktige 2016.

Nu tas nästa steg i den långa processen.

Fem byggherrar har gått samman och vänt sig till kommunen med en begäran om att gemensamt få en markanvisning för området. Det fem är HSB, Galären, Riksbyggen, Rikshem och Samhällsbyggnadsbolaget (SBB).

– Vi tror att det blir ett väldigt bra projekt. Läget är så pass bra, säger Mattias Lundström, vd för HSB i Norr.

– Det skulle vara otroligt bra för Luleå att få den här typen av projekt, det var grunden till det egentligen. Det skulle binda ihop Mjölkudden mer med stan, fortsätter Mattias Lundström.

– Vi tycker om läget, säger Gunnar Tåhlin, vd på Galären som förklaring till bolagets intresse för Munkeberg Strand.

Galären bygger främst hyreslägenheter. Projektet är stort och det kommer att ta tid innan det kan förverkligas.

– Det är många år bort, sådana här projekt tar många år innan de kan byggas, säger Gunnar Tåhlin.

Tjänstemännen på kommunen har tagit fram ett förslag till avsiktsförklaring mellan Luleå kommun och byggherrarna. Avsiktsförklaringen ska ligga till grund för parternas vidare förhandlingar om förutsättningarna och villkoren för exploateringen av området. Byggherrarna har ensamrätt att förhandla med kommunen, så länge som avsiktsförklaringen gäller.

För att området ska kunna exploateras med bostäder krävs att strandskyddet upphävs och att dispens beviljas från artskyddet. Kommunen håller på att inventera vilka fåglar som finns i området, när inventeringen är klar kommer kommunen att söka dispens. När kommunen fått dispens ska en tidplan och en rollfördelning mellan parterna tas fram.

Avsiktsförklaringen ska senare ersättas av ett ram- eller markanvisningsavtal.

På måndag ska kommunstyrelsens arbetsutskott behandla avsiktsförklaringen mellan Luleå kommun och de fem byggherrarna.

Kommunalrådet Lenita Ericson (S) vill inte berätta hur kommunledningen ser på byggherrarnas initiativ utan hänvisar till den presskonferens som ska hållas på måndag, efter kommunstyrelsens arbetsutskott.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Isaksson

Ämnen du kan följa