Därför vill Luleåmoderaten ha tiggeriförbud

Luleåmoderaten Krister Hammarbergh försvarar partiets förslag om tiggeriförbud. "Problemen har vuxit över näsan på oss. Vi kan inte hantera dem längre", säger riksdagsledamoten i justitieutskottet.

6 september 2017 11:26

Ett nationellt förbud för tiggeri var ett av förslagen när Moderaterna i tisdags presenterade sitt nya kriminalpolitiska program.

Läs mer: M vill ha nationellt tiggeriförbud

Krister Hammarbergh välkomnar förslaget, trots att han tidigare har varit skeptisk till ett förbud.

– Min förhoppning var att vi skulle lösa tiggeriproblemet ändå. Tyvärr verkar vi inte göra det. Tiggeriet blir alltmer organiserat och permanent. Man ser även tydliga kopplingar till annan brottslighet – prostitution och handel med olämpliga bilar, till exempel.

Finns tecken på det även i norra Sverige?

– Alltid svårt att bevisa. Däremot känner vi till problemen med alla sanitära olägenheter, eftersom avvisningarna är så svåra att genomföra. Även i Luleå har privata markägare ett helvete, eftersom de får stå för alla kostnader vid uppstädningen.

– Vi har även exempel i Kiruna, där det har uppstått diskussioner om pengar. Det finns alltså personer som tar betalt för platserna där folk tigger. Ingen ska kunna ta betalt för allmänna utrymmen.

Kan man förbjuda fattigdom?

– Nej, men vi måste försöka hitta lösningar för att lösa fattigdomsproblemen. Och det går alltid via jobb och bostäder. Att sitta utanför butiker och tigga löser inget.

Men var dras gränsen? Får inte socialt utsatta, uteliggare eller andra i akut ekonomisk knipa sträcka ut en hand till oss övriga medborgare?

– Tiggeri kan aldrig vara lösningen. Inte heller för missbrukare eller för människor med psykiska problem. De människorna behöver vård, säger Hammarbergh.

Närmare sex av tio svenskar vill förbjuda tiggeri, enligt en aktuell opinionsmätning av Aftonbladet/Inizio.

Kritiker till M:s lagförslag menar samtidigt att förbudet skulle vara verkningslöst och svårt att upprätthålla – men Krister Hammarbergh håller inte med.

– Om polisen gör en insats mot tiggeri, sprids det fort. Jag anser inte att polisen ska ha detta som första prioritering men när man patrullerar kan man agera direkt, till skillnad från i dag. Dessutom blir det ett sätt att kontrollera hur länge personerna har vistats i landet.

Att efterleva tiggeriförbudet kräver stora resurser av en redan hårt prövad poliskår och domstol.

Krister Hammarbergh menar å andra sidan att myndigheterna redan är belastade på grund av tiggarna.

– Avvisningarna kräver också resurser, liksom bostadsinbrotten och all övrig brottslighet som följer i spåren på tiggeriet.

Luleåmoderaten ser bara tiggeriförbudet som en del av lösningen och understryker att såväl Rumänien som Bulgarien hittills har misslyckats med att lösa problemen för romerna och därmed brister i synen på mänskliga rättigheter.

– De måste ta ett större ansvar. Tyvärr finns det en omfattande korruption i de länderna.

Varför ska de i så fall vara medlemmar i EU?

– Därför att vi då har möjlighet att utöva ekonomiska påtryckningar mot dem, med hjälp av EU:s strukturfonder.

För att Moderaternas lagförslag ska gå igenom krävs att Socialdemokraterna bryter mot kongressbeslutet i våras, då majoriteten av ombuden var emot tiggeriförbud.

Krister Hammarbergh tror att partiet ändrar ståndpunkt.

– Från kommunernas sida kommer man att trycka på i frågan. Och S brukar alltid titta på oss. Se hur de har förändrat rättspolitiken de senaste åren. Närmast en kopia av vår politik, exempelvis skärpta straff för våldsbrott och grova vapenbrott.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa