Därför kostar Luleås äldreomsorg mera

Äldreomsorgen i Luleå kommun kostar 147 miljoner kronor mer än vad den borde göra.

3 december 2018 16:21

Socialchefen Gabriella Sjöström säger att socialförvaltningen har identifierat fyra områden som gör att Luleå kommuns äldreomsorg är dyrare än i andra kommuner. 2017 var avvikelsen 147 miljoner kronor för äldreomsorgen, 2016 var avvikelsen 141 miljoner kronor och 2015 var avvikelsen 160 miljoner kronor.

– Vi har fler vård- och omsorgsplatser i Luleå än i liknande kommuner. Vi har lägre avgifter i äldreomsorgen. Vi har högre lokalkostnader än andra kommuner. Under några år har vi haft underskott i hemtjänsten. Det är de fyra områden där vi ser att vi sticker ut, säger Gabriella Sjöström.

Luleå kommun har ungefär 60 platser fler i vård- och omsorgsboenden jämfört med andra kommuner tillägger hon. Skillnaderna i avgifter kommer att minska, då socialnämnden nyligen tagit beslut att ändra i avgiftssystemet. Att Luleå har högre lokalkostnader beror på strukturen hävdar hon.

– Vi har småskalighet på vissa boenden. På en del äldre boenden har vi inte en optimal vårdmiljö. Vi har också några av våra nybyggnationer som kostar litet mer.

– Vi har inget uppdrag ännu att vi ska sänka standardkostnaden, däremot jobbar vi hela tiden med att använda resurserna rätt, fortsätter Gabriella Sjöström.

Hon tar upp det nya vård- och omsorgsboendet som byggs på Kronan av Hemsö. Det ska stå inflyttningsklart 2021 och kommer att ha 144 vårdplatser.

– Vi kommer att kunna göra vissa strukturförändringar då, säger Gabriella Sjöström.

– Lokaler som inte är optimala för att bedriva vård kommer vi inte att ha kvar. Vi håller på att jobba med en bostadsplan, då måste vi titta på vilka boenden som vi kommer att ha kvar i framtiden, fortsätter hon.

Mindre vård- och omsorgsboenden kan stängas.

– Ja, det handlar om att stänga boenden för att flytta över platser till ett modernt Kronan, där vi kommer att ha 144 platser.

Under tredje kvartalet i år har 36 personer fått vänta i mer än tre månader på att få plats på ett äldreboende. I 26 av fallen har det berott på platsbrist.

– Vi har haft en topp, vi brukar få det i perioder. Biståndshandläggarna har jobbat aktivt med att utreda ansökningar, då kan vi få såna här toppar. Vi har haft en period då vi har haft en hel del utskrivningsklara från sjukhuset som vi måste prioritera platser till.

Så det är inte ett tecken att det finns för få platser?

– Nej, det tycker jag inte. Man ska ges ett vårdboende när man har behov av det. Jag tror att inför framtiden kommer fler att vilja bo hemma, det gäller att utveckla hemtjänsten och ge mer insatser i samarbete med sjukvården.

Ni planerar inte för fler boenden utöver Kronan?

– Nej, inte ännu. Vi måste följa utvecklingen. Vi vet att vi får många äldre, men vi vet inte hur många i framtiden som har hälsan och som vill bo hemma och hur många som har behov av vård- och omsorgsboende, säger Gabriella Sjöström.

De senaste åren har socialförvaltningen fått extra tillskott i kommunens budgetprocess, så kallade demografipengar, eftersom antalet personer som är 80 år och äldre ökar. Det rör sig om en ökning med cirka 100 personer varje år, en demografipuckel som nu har nått Luleå.

– Vi ser att den håller i sig i tio år framöver, minst, säger Gabriella Sjöström.

Hur klarar hemtjänsten att rekrytera personal?

– Vi behöver fler undersköterskor, vi har gjort en lönesatsning under sommaren. Överhuvudtaget satsar vi mycket på kompetensutveckling för vår personal, de är en jätteviktig grupp inför framtiden. Ska vi klara av uppdraget behöver vi vårdpersonal och undersköterskor i större omfattning.

Äldreomsorgen i Luleå 2017

Kostnad per invånare 65 år och äldre: 67 727 kronor (riket 60 661 kronor).

Kostnad per invånare 80 år och äldre: 266 297 kronor (riket 237 373 kronor).

Kostnad per brukare i särskilt boende: 958 810 kronor.

Nettokostnadsavvikelse: 18,8 procent mot referenskostnaden.

Andelen invånare 65 år och äldre i kommunen: 20,2 procent.

Antal 65 år och äldre med hemtjänst i ordinärt boende: 1 287 personer.

Andel av 65 år och äldre med hemtjänst i ordinärt boende: 8,2 procent.

Andel av 65 år och äldre i särskilt boende: 4,4 procent.

Väntetid från ansökningsdatum till inflyttning i särskilt boende: 149 dagar (medelvärde).

Källa: kommun- och landstingsdatabasen Kolada

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Isaksson

Ämnen du kan följa