Då kommer besked om vattnet går att dricka

På tisdagsförmiddagen räknar kommunen med att få svar på analysen av vattnet i Råneå. Uppmaningen att inte dricka kranvattnet kvarstår därmed tills vidare.

31 juli 2017 10:34

– Just nu är läget oförändrat, säger Daniel Ekervhen, sektionschef VA-distribution på Luleå kommun.

Det var i torsdags som Luleå kommun gick ut med en uppmaning till alla boende i Råneå centralort att inte dricka kranvattnet eller använda det till matlagning eller dusch. Detta sedan man upptäckt algblomning i Andträsket, som används som råvattentäkt för Råneå centralort.

Prover har tagits på vattnet och skickats till laboratorium för analys. På tisdagen väntar kommunen besked från laboratoriet.

– Man tittar på om det finns toxiner i vattnet och även vilken sorts alger det är, säger Daniel Ekervhen.

Vissa sorters alger producerar giftiga toxiner när de blommar medan blomningen från andra alger är ofarlig.

– I och med att vi inte vet vilken sorts alger det rör sig om har vi varit tvungna att vidta de här säkerhetsåtgärderna, säger Daniel Ekervhen.

Om analysen visar att det finns algtoxin i vattnet så gäller fortsatt uppmaningen att inte dricka av vattnet. Kommunen kommer då att fortsätta att köra ut rent dricksvatten till tankarna som står utplacerade i Råneå.

– Då får vi fortsätta som vi har gjort nu, till dess att det här har upphört. Det är inte så mycket vi kan göra åt det, algerna har en begränsad blomning under en viss period, säger Daniel Ekervhen.

Kommunen har placerat ut vattentankar vid busstationen, på Tallhedsvägen, på Klinikvägen 1, Tallheden 6 och Västihällvägen 4 i Råneå. Vattentankarna vid Forsbacka vård- och omsorgsboende, Västberga vård- och omsorgsboende och Älvens förskola står kvar.

Det har hänt att människor har hunnit dricka av vattnet, innan de blev varse att kranvattnet inte bör drickas.

– Vi har inte fått indikationer på att någon har blivit sjuk, säger Daniel Ekervhen.

– Det kan vara helt vanliga alger som blommar, då är det ingen fara alls, fortsätter han.

Uppmaningen att inte dricka vattnet har skickats ut som sms och talmeddelande till dem som bor i Råneå. Den som har en mobiltelefon som inte är registrerad på bostadsadressen, exempelvis en företagsmobil, får inga sådana varningar. Då måste man själv gå in på kommunens hemsida och anmäla sitt telefonnummer berättar Daniel Ekervhen.

Under måndagen togs ytterligare vattenprover, som skickades till Livsmedelsverket.

– Vi vill vara säkra på att det är ett bra vatten vi skickar ut, säger Daniel Ekervhen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Isaksson