Biblioteket redo för digitalt steg

Nu uppdaterar sig biblioteket i den nya tiden. Två digitala hörnor ställs i ordning på Kulturens hus – en riktad mot de som behöver hjälp med ny teknik, en annan mot kreativitet och berättande.

15 februari 2019 08:50

Den sistnämnda invigs på lördagen, i samband med Makerspace arrangemang Makerfaire, där Luleåborna får möjlighet att prova på exempelvis 3D-skrivare, robotar och skapa spel.

– Det här är något som vi förberett ganska länge. Vi vill ha så många verktyg som möjligt för att stimulera till skrivande och berättande, säger Lena Lundberg Vesterlund, chef för bibliotek och konst.

Satsningarna blev möjliga genom projektmedel från Facebook, Internetstiftelsen och Kulturrådet.

– Vi har fått möjlighet till en projektanställning och även till att kompetensutveckla. Det här är en resa för bibliotekets personal också.

Hörnan på nedre plan har fokus på barn och unga. Lärytan är en del av det "digidelkoncept" som Luleå bygger upp. Ett center som syftar till att stödja alla medborgares digitala delaktighet oavsett ålder och förkunskaper.

Projektanställda Karolina Sundström har arbetat med att installera teknik och att ta fram ett program med aktiviteter och evenemang.

– Det ska vara fokus på berättande och att använda olika språk. Ett exempel kan vara att man gjort en analog bild som man översätter digitalt genom ett tryck på en tröja. Det kan också vara att ge röst åt skrivna ord genom att skapa en poesivideo. En av våra gäster är Agnes Török, youtuber och spoken word-poet, säger Karolina Sundström.

Programmering, skapa sagor och jakt på QR-koder är andra inslag. Flera samarbeten kommer att genomföras, bland annat med konsthallen.

Redan till premiären kommer en konstpedagog att delta, och med 3D-pennor skapa konstverk tillsammans med besökarna. Här finns också en "green screen" som används som en bakgrund man kan sedan ersätta när man fotograferar och filmar själv. Till detta finns också appen Mixed reality, som man kan använda till att foga in exempelvis djur i 3D i samma bild.

Den andra hörnan, på våning fyra, ska stå färdig i slutet av mars. Den ska erbjuda exempelvis it-handledning och digitala cirklar. Målgruppen är digitala nybörjare och övriga som behöver hjälp med it-frågor; exempelvis ladda ned e-böcker, söka fakta, eller hur man ska förhålla sig källkritiskt till en uppgift.

– Ytorna kompletterar varandra och det finns en tydlig koppling mellan dem. Tanken är ju att en del av dem som vågar börja använda digitala verktyg sedan ska komma till den andra ytan och bli kreativa, säger Hanna Lidström, enhetschef.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonny Vikström