Först meddelade Försäkringskassan felaktigt en man från Luleå att han beviljats sjukersättning. Men beskedet kom senare att tas tillbaka.

Mannen lämnade in en ansökan om sjukersättning i december 2016 men hörde inget från myndigheten på flera månader. Först när mannen besökte servicekontoret i Luleå lämnades beskedet att mannens ansökan var beviljad.

Men samma dag ringde en annan handläggare från Försäkringskassan och meddelade att hans ansökan skulle avslås.

Nu kritiserar Justitieombudsmannen myndigheten för händelsen, men även passiv hantering av mannens ärende. Enligt JO fanns inget beslut över huvud taget vid tiden för det första beskedet till mannen.