Avans skola kan läggas ned

Nu ska skolpolitikerna i Luleå välja samma väg som Boden. Det innebär att Avans skola läggs ned, trots opinionen i byn. Men förskolan blir kvar.

4 april 2019 19:30

På onsdag föreslås barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott fatta ett inriktningsbeslut att gå vidare med "scenario två", som innebär att skolan i Avan läggs ned och ersätts med en nybyggd skola i Unbyn, på andra sidan kommungränsen. Förskolan i Avan blir kvar och dit hänvisas även barnen från Unbyn, där förskolan kommer att stängas. Avståndet mellan byarna är cirka fem kilometer, men den tänkta framtida samverkan kompliceras av att byarna ligger i olika kommuner.

– Bodens kommun har redan fattat ett inriktningsbeslut, tanken var att Boden och Luleå skulle ta samma beslut före jul, att välja ett av scenarierna att gå vidare med. Boden tog beslutet men i vårt arbetsutskott blev man osäker och valde att återremittera ärendet utifrån kostnaderna, säger Susanne Björkbom, biträdande skolchef.

Den 6 december beslutade arbetsutskottet att återremittera ärendet till förvaltningen, med uppdraget att ta fram en kostnadsutredning för scenario två. Veckan därpå fattade utbildningsnämnden i Boden ett inriktningsbeslut att gå vidare med scenario två.

– Just nu haltar det, det här beslutet är mer för att gå i takt så att Boden och Luleå valt samma inriktning, att titta på scenario två. Sedan får man göra en fördjupad analys och kostnadsberäkning, säger Susanne Björkbom.

Avans intresseförening kräver i en skrivelse att få behålla skolan i byn. Susanne Björkbom säger sig inte vara insatt i varför förvaltningen valt att gå vidare med scenario två.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Isaksson

Ämnen du kan följa