Astmaläkaren varnades redan på 1990-talet

Läkaren Lars Gustafson har fått ett antal varningar under sin läkarkarriär, flera av dem för en överdiagnosticering av astma. Trots det fick han nya uppdrag, bland annat i Norrbotten.

3 januari 2018 15:36

Stafettläkaren Lars Gustafson, som Norrbottens Media berättade om för några veckor sedan, anmäldes tidigare till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, av ledningen för Stadsvikens hälsocentral. Orsaken var att han hade ställt astmadiagnoser på patienter med så vitt skilda symptom som hemorrojder, diskbråck, kramper och medvetslöshet. Hans tjänstgöring avbröts den 10 oktober.

Medvetslös fick astmadiagnos

Men den kontroll som vi har gjort visar att den anmälan bara var en av flera, som har kantat läkarens yrkesliv.

1996 gjorde Socialstyrelsen en anmälan till dåvarande Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, som gällde att Lars Gustafson hade visat ”ett anmärkningsvärt stort intresse för att utreda och behandla astma- och allergisjukdomar" redan tidigt under 1990-talet. Socialstyrelsen ansåg då att hans läkarlegitimation borde dras in. Det framkommer också att han sedan starten på sin yrkesbana som läkare har haft ett antal korta anställningar i Sverige och Norge och att de flesta av hans arbetsgivare har uppmärksammat hans överdiagnosticering av astma/allergisjukdomar. Anmälan från 1996 ledde till att Lars Gustafson fick en varning från HSAN.

2004 blev han återigen anmäld av Socialstyrelsen, av samma skäl som tidigare. 2002 arbetade han på en vårdcentral i Stockholm och den medicinskt ansvariga läkaren upptäckte att han hade ordinerat astmamedicin till ”ett påfallande stort antal patienter”. Anställningen avbröts. HSAN:s utredning visade att Lars Gustafson hade ställt astmadiagnos vid upprepade tillfällen på ofullständiga grunder och felaktiga värderingar av sina patienters hälsotillstånd. HSAN bedömde att det fanns en uppenbar risk för att han ”till följd av sin ensidiga inriktning på astma och allergi bortser från och feltolkar symptom som kan tala för någon annan allvarlig sjukdom”. Han fick en varning och överklagade beslutet till Länsrätten i Stockholm, som valde att inte ändra beslutet.

Läkaren har även anmälts i ytterligare några fall som har lett till en varning och en erinran från HSAN. I ett av fallen handlade det om att han hade skrivit ut narkotikaklassade läkemedel i vad som bedömdes vara en alltför stor omfattning.

Han har arbetat i Norrbotten tidigare, 2005 var han verksam vid Pajala vårdcentral under en kortare tid.

IVO har ännu inte fattat något beslut gällande anmälan från Stadsvikens hälsocentral. Lars Gustafson har trots upprepade försök till kontakt, inte gått att nå för en kommentar. Enligt Socialstyrelsen är han fortfarande legitimerad läkare och har inga begränsningar i sin behörighet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Linda Kask