"Vårt uppdrag nu är att rusta Luleå för att växa fort"

Under fredagen samlades näringsliv, företagare och politiker i Bälingegården för en företagsfrukost med fokus på tillväxt och landsbygd.

"Vårt uppdrag nu är att rusta Luleå för att växa fort. Det är enkelt med ordinarie processer, men de tar lång tid när man ska växa", säger AnneLie Granljung, från Luleå kommun.

"Vårt uppdrag nu är att rusta Luleå för att växa fort. Det är enkelt med ordinarie processer, men de tar lång tid när man ska växa", säger AnneLie Granljung, från Luleå kommun.

Foto: Linda Sundström

Luleå2022-12-09 14:14

Under frukosten, arrangerad av Luleå Business Region och Luleå kommun med hjälp av Bälinge intresseförening, pratade vice kommunalrådet Fredrik Hansson om kommunens arbete och utmaningar i och med den gröna omställningen.

– Det handlar om hur ska vi ta vara på möjligheten. Målet är att vi ska bli 100 000 invånare till 2040. Det betyder att allting måste hända tre gånger så snabbt, som exempelvis bostadsbyggande. Nu växer kommunen med 300-400 invånare per år, men om vi ska nå målet handlar det om ungefär 1 000 invånare. Det betyder att landsbygden kommer växa mycket.

Alla kommer inte bo i centrum och det är viktigt att ta reda på vilka behov som finns på landsbygden, menar han.

– Det handlar mycket om att lyssna av vad som efterfrågas. Kollektivtrafiken är en fråga som är aktuell nu. Där behöver vi öka trycket.

Att Luleå behöver växa fortare än i dag var någonting som AnneLie Granljung, samhällsutvecklingschef för Luleå kommun, höll med om.

– Vårt uppdrag nu är att rusta Luleå för att växa fort. Det är enkelt med ordinarie processer, men de tar lång tid när man ska växa. Det är många som ska samspela i utvecklingen. Det är inte en lätt resa. Det känns jättesvårt, utmanande och roligt, säger hon och slår ett slag för Luleå som stad.

– Det skrivs mycket om industrisatsningarna, men Luleå är och har under lång tid varit en bra plats att leva och bo på. Det finns en trygghet, bra resultat i skolor och många företag går bra. Det är viktigt nu när vi ska växa. Vi kan behålla och förstärka det. Då blir vårt jobb inte bara att prata om investeringarna utan att hjälpa alla att fortsätta blomstra.

Camilla Eriksson, affärsutvecklare för Luleå Business Region, gav en uppdatering om satsningen i Sörbyarna.

– Syftet med projektet är att hjälpa befintligt företagande och skapa förutsättningar för nytt företagande. Vi har gjort en kartläggning som visar att det finns 1103 företag i Sörbyarna. Nu gör vi företagsbesök och tar reda på vilka behov som finns.

Frukosten avslutades med Thomas Dahlquist, från Cape wild, som berättade om sitt företag och planer inför framtiden.

– Nästa projekt som jag påbörjat är en souvenirshop. Den befintliga är så liten. Jag har fått bygglov och ska bygga en större gårdsbutik/souvenirshop och det blir eventuellt ett sommarkafé också. Jag har också planer på att bygga ett viltslakteri, säger han och avslutar med:

– Jag kanske bygger ett hotell också.

Ida Lund, platsvarumärket, Josefin Högström, socialförvaltningen, och Rebecca Hansson, platsvarumärket. Samtliga från Luleå kommun.
Ida Lund, platsvarumärket, Josefin Högström, socialförvaltningen, och Rebecca Hansson, platsvarumärket. Samtliga från Luleå kommun.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!