Arrangören till cheferna: "Skicka hit personalen"

Barn och ungdomar far illa i samhället för att de identifierar sig som hbtq. För att uppmärksamma detta anordnas Regnbågsdagen, Norrbottens största hbtq-konferens.

19 november 2017 13:29

I sitt arbete som kurator åt Rfsl Luleå och norra Norrbottens län har Joakim Hackström Larsson mött både föräldrar och ungdomar som vittnar om att de blivit dåligt bemötta av skola och sjukvård på grund av att de identifierar sig som hbtq. Han har arbetat som projektledare för arrangemanget Regnbågsdagen som tar upp frågor som rör hbtq och påtrycker barn och ungas rätt till en egen identitet och utveckling.

Syftet med konferensen är att informera yrkesverksamma som arbetar med unga om bland annat vikten av ett gott bemötande.

– Vi vill se till att våra barn och unga i Norrbotten ska få ett bra bemötande i ett tidigt stadie, för vi vet att många idag far illa. Vår förhoppning är att yrkesverksamma förstår vikten i att vara goda förebilder, säger han.

Joakim Hackström Larssons förhoppning är att ämnet som berörs ska nå ut till så många som möjligt.

– Man pratar om att det är viktigt. Men ibland kan jag uppleva att det inte läggs ett stort fokus kring frågorna. Därför hoppas jag att cheferna skickar personal till vår konferens och att de känner att det är viktig information. Frågorna är livsavgörande för många personer i vårt samhälle och får inte åsidosättas. Tyvärr tenderar en del att poängtera personalbrist när frågorna kommer på agendan, säger han.

Det är Rfsl Luleå och norra Norrbottens län som tillsammans med Gällivare kommun, Luleå kommun och region Norrbotten anordnar konferensen den 24 november i Regionhuset. Temat är ”Bana för att växa: hbtq-perspektiv i arbetet med barn och unga”.

ellen.jakobsson@norrbottensmedia.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ellen Jakobsson

Ämnen du kan följa