Skoldöden: Tungt bakslag för folkinitiativet

Förvaltningsrätten avslår överklaganden av beslutet att stänga skolor och förskolor i Luleå kommun.

Luleå kommun 7 oktober 2019 14:25

Den 24 april beslutade barn- och utbildningsnämnden i Luleå kommun att lägga ner Kyrkbyskolan, Vitåskolan och Borgmästarskolan, samt stänga förskolorna Jämtögården, Ängesbyn och Karlsvik. 

Beslutet överklagades av folkinitiativet och oppositionspolitiker, som tyckte att beslutet istället borde ha fattats i kommunfullmäktige. 

Nu har förvaltningsrätten gjort en laglighetsprövning och kommit fram till att beslutet togs i rätt instans. 

– Förvaltningsrätten har gått på samma linje som barn- och utbildningsförvaltningen och har gett oss rätt på varje punkt, säger skolchefen Maarit Enbuske i en kommentar. 

Så här står det i domen:

”Förvaltningsrätten anser att det som utgångspunkt måste ligga inom BUN:s beslutsområde och befogenhet att besluta om vilka skolor och förskolor som ska användas för att verksamheten ska kunna bedrivas i enlighet med skollagen. 

Med hänsyn till kommunens storlek innebär de överklagade besluten, sammantaget eller var för sig, inte sådana omfattande förändringar av skolstrukturen att ärendet kan anses ha sådan principiell beskaffenhet eller vikt för kommunen att endast kommunfullmäktige haft behörighet att besluta i ärendet. 

BUN har heller inte fattat beslut om nedläggning av skolor i strid med tidigare beslut från kommunfullmäktige. BUN har därmed inte överskridit sin befogenhet. Det överklagade besluten ska inte mot denna bakgrund, eller mot bakgrund av vad som i övrigt anförts av klagandena upphävas på någon av de grunder som anges i 13 kap. 8 § KL. Överklagandena ska därför avslås.”

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa