Oppositionen överklagar skoldom

Folkinitiativet förlorade i förvaltningsrättens skolbeslut – men nu överklagar den politiska oppositionen domen. "Jag hoppas att kammarrätten tar upp målet för att ge andra domstolar vägledning", säger Arne Nykänen (C).

Luleå kommun 9 oktober 2019 15:05

Överklaganden gällande skolbesluten i barn-och utbildningsnämnden inkom från såväl folkinitiativet HKSLOL som L, C, KD och Sjukvårdspartiet.

Men Förvaltningsrätten gav nämnden rätt – det vill säga att frågan ej skulle ha beslutats i kommunfullmäktige. 

Men nu överklagar oppositionen.    

– Nämndens beslut strider mot kommunallagen, som säger att fullmäktige ska besluta i ärenden av principiell beskaffenhet, säger Arne Nykänen (C).

Han konstaterar att rättspraxis inte är entydig, något som också framgår av domen.

– Fel att skjuta ned frågan till nämndsnivå, för där saknas helhetsperspektivet.  

Oppositionen angriper olika, enligt dem, missuppfattningar hos förvaltningsrätten, bland annat gällande hur många elever som påverkas av skolbesluten. 

De hänvisar även till att besluten är en följd av den övergripande policyn i budgetarbetet, som i sig innebär en omfördelning av ekonomiska medel från landsbygd till stad.

– Anledningen till att S och M vill koncentrera till färre, större enheter är inte för att skolan blir bättre, utan för att spara pengar – och då får landsbygden betala priset. 

Kammarrätten kan ge prövningstillstånd utifrån olika skäl, däribland om vidare prövning behövs i vägledande syfte i rättstillämpningen.

– Jag hoppas att de vill ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning. Luleå är inte ensamma om skolnedläggningar. De blir alltmer aktuella i andra kommuner också, säger Nykänen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa