Ministern: "Det är en nationell investering"

Infrastrukturministern vill att finansieringen en del satsningar som Ostlänken lyfts ur den nationella planen för infrastruktursatsningar skulle på så sätt omkring 40 miljarder frigöras som bland annat kan användas till Norrbotniabanan. "Den har betydelse för hela Sverige", säger Tomas Eneroth (S).

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) besökte Luleå.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) besökte Luleå.

Foto: Lars-Göran Norlin

Luleå kommun2019-11-08 16:18

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) besökte Luleå på torsdagen för att delta i Logistikdag Norr som arrangeras av Norrbottens handelskammare. 

Infrastrukturministern har tidigare uppgett att han ser en möjlighet att frigöra omkring 40 miljarder kronor om en uppgörelse kommer på plats om för finansieringen av nya höghastighetståg.

– Får vi en samlad finansiering kring nya stambanor, och det vill vi ha, så har vi sagt att det ska vara en finansiering som ligger utöver en nationell plan och eftersom man bara bygger stambanor vart hundrade år är det motiverat att hitta en särskild finansieringslösning, säger Tomas Eneroth. 

– Jag tänker inte acceptera att vi får en ordning där byggandet av nya stambanor för höghastighetståg skulle tränga ut andra investeringar, utan det här är i sådana fall något som ska ligga där utöver och det innebär då att om man lyfter ut Ostlänken, Göteborg-Borås, Lund-Hässlehom så frigör det ett utrymme för att också kunna göra förstärkningar eller hämta hem fördyringar, säger Tomas Eneroth.

Infrastrukturministern säger att om det blir en samlad finansiering så kommer det att vara en bidragande faktor för att påskynda Norrbotniabanan. 

När kommer det något besked i frågan?

– Det hänger samman med det samtal vi kommer att genomföra framöver. Vi återupptar samtalen vi hade tidigare om finansiering av nya stambanor för höghastighetståg, så det hänger samman med den uppslutning som finns. Jag har noterat att Moderaterna har sagt att man inte vill vara med. Det är olyckligt och det var för övrigt Moderaterna som valde att lyfta bort Norrbotniabanan ur nationell plan en gång i tiden och försena bygget med flera år, säger Tomas Eneroth.

Eneroth säger att Sverige behöver investera i ökad kapacitet och mer järnväg och säger att regeringen kommer att gå vidare även utan Moderaterna. 

Om det ska bli en östligt eller västlig dragning av Norrbotniabanan i Luleå finns det ännu inget beslut på och det kan inte heller fattas förrän regeringen har gett trafikverket i uppdrag att inleda projektet. När det blir går inte att säga idag.

– Det kan jag inte nu ge besked om, säger Tomas Enroth.

Infrastrukturministern säger att om det blir en samlad finansiering för nya stambanor så kommer det att vara en bidragande faktor för att påskynda Norrbotniabanan.
Infrastrukturministern säger att om det blir en samlad finansiering för nya stambanor så kommer det att vara en bidragande faktor för att påskynda Norrbotniabanan.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!