LTU stärker samarbete med Skellefteå kommun

Luleå tekniska universitet och Skellefteå kommun har undertecknat en avsiktsförklaring om strategisk samverkan.